مهرداد منطقیان

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه منچستر انگلستان

 

سوابق کاری: بیش از ۲۸ سابقه کار بعنوان عضو هیئت علمی و استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس- مشاور شرکت مهندسی شتاب کار- مشاور شرکت شیشه سازی- مشاور سازمان تحقیقات مسکتن و ساختمان- مشاور پژوهشکده علوم صنایع دفاعی- راهبری و انجام پروژه های مختلف صنعتی از قبیل: طرح ملی بررسی اثر اتانول بر مخلوط بنزین و MTBE: شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی، پروژه طراحی برج پریلینگ نیترات آمونیوم: پتروشیمی شیراز، پروژه جداسازی استایرینگ و اورتوزایلینگ با کریستالیزاسیون: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پروژه جداسازی نفتالین از بنزین پیرولیز: شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پروژه جداسازی نانو لوله کربنی از دوده: ستاد نانو، پروژه کریستالیزاسیون اسید فسفریک: دانشگاه تربیت مدرس و …

 

سوابق تدریس و تألیف: ۲۸ سال سابقه تدریس دوره ها و دروس مختلف در صنعت و دانشگاه شامل: کاربرد نانوتکنولوژی در نفت و گاز، تولید هیدرات، آنالیز شیمیایی در آزمایشگاههای پالایشگاه گاز، تصفیه فاضلابهای صنعتی، گوگرد زدایی، خوردگی آمین، طراحی رآکتور، استانداردهای مواد نفتی، محیط زیست در صنعت نفت، اکتشاف نفت با کاربرد روش آماری، حفاری چاههای نفت و گاز در لایه های هیدرات، آشنایی با کروماتوگرافی گازی،  تبدیل فاز هیدروکربن ها در حین فرایند پالایش، روشهای کنترل جریان در پالایشگاهها، کاتالیزورهای فرآیند کلاوس، مبانی علمی تولید RNSA، مواد گوگردی همراه با گاز طبیعی، حذف مواد گوگردی از LPG، روشهای ترمودینامیکی جلوگیری از تشکیل هیدرات، نقش انتقال حرارت در تشکیل هیدرات، کنترل تولید فاضلاب در پالایشگاههای گاز، دستگاههای تصفیه فاضلاب در صنعت پالایش گاز، فرایندهای تصفیه فاضلاب در صنعت پالایش گاز، اصول کنترل برجهای گوگردزدایی، کاربرد تعویض یونی در تصفیه فاضلاب، کاربرد حوضچه ته نشینی در تصفیه فاضلاب، کاربرد جذب سطحی در تصفیه فاضلاب، نمک زدایی از آب، مهندسی واکنش شیمیایی، استانداردهای ایمنی آتش در پالایشگاهها، تستهای استاندارد مواد نفتی (تقطیر ASTM- فشار بخار-ویسکوزیته-عدد اکتان-عدد ستان-گرمای نهان تبخیر….)، آشنایی با برج تقطیر آتمسفریک، آشنایی با واحد تقطیر در خلاء، تصفیه فاضلاب پالایشگاه، انواع کراکینگ، کاتالیزورهای پلیمریزاسیون و … در مراکز صنعتی، شرکتها و دانشگاههای مختلف از قبیل: پالایشگاه جم، پالایشگاه سوم پارس جنوبی، پالایشگاه سوم پارس جنوبی، لایشگاه ایلام، پالایشگاه پنجم پارس جنوبی، پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی مروارید (در ۶ نوبت)، شرکت اکتشاف نفت، مجتمع پتروشیمی استان خراسان، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه صنعتی شریف (پردیس کیش)، دانشگاه امیر کبیر، مجتمع آموزشی لویزان، دانشگاه آزاد (علوم و تحقیقات) و …- مولف کتب نفت، استخراج، خواص و پالایش و آشنایی با آزمایشگاه آتش

 

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز