نادر حسنلی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع

 

سوابق کاری: بیش از ۲۸ سال سابقه کار  در حوزه های مختلف مدیریتی شامل: حوزه تدوین استراتژی و بازاریابی: مشاوره و تدوین استراتژی شرکت صنعتی و بازرگانی هلدینگ صنام، مشاور در تدوین برنامه عملیاتی درسند تحول بنیادین آموزش و پرورش شهر تهران، مشاوره و تدوین استراتژی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران و …-حوزه نظام های مدیریتی: مشاوره در استقرار نظام پیشنهادات در دو  گروه  تابعه وزارت دفاع در سال های ۷۸ تا ۸۴،  مشاوره در استقرار نظام پیشنهادات در اداره کل کار و امور اجتماعی مازندران، مشاوره در استقرار نظام آراستگی صنایع کلاهدوز، مشاوره در استقرار نظام پیشنهادات در شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر، مشاوره و مدیر پروژه استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت گاز مازندران و …- حوزه ساختار سازمانی: مشاوره و مجری تدوین ساختار سازمانی، شرح وظایف و فرایندهای عملیاتی صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران، تدوین شرح وظایف دویست و چهل شغل در صنایع دفاعی، تدوین شرح وظایف پنجاه شغل در شرکت صنعت کشت و صنعت شمال- حوزه مدیریت پروژه و کنترل پروژه: مشاوره در مدیریت پروژه ساخت و نصب ۵۱ دستگاه واحد مسکونی کارگری و مهندسی در کمپینگ عسلویه، مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه مخزن ده هزار متر مکعبی  برای شرکت تنش بتون بوشهر ، مشاوره در طراحی برنامه ریزی و کنترل پروژه احداث خط لوله گاز کلاله برای شرکت جمالکاران سپید و …- نظام های خود ارزیابی: مشاور و عضو کمیته تحول اداری شرکت آب وفاضلاب استان بوشهر، مشاوره برای دریافت جایزه کیفیت در حوزه گرایش به تعالی در صنایع منتظرالمهدی، مدیر پروزه خودارزیابی بر مبنای مدل EFQM در اداره کل آب و فاضلاب استان بوشهر ، اداره کل آب و فاضلاب استان گلستان و …

 

سوابق تدریس و تألیف: دارای بیش از ۲۳ سال سابقه ی  تدریس و مشاوره در حوزه های  مدیریت استراتژیک، مدیریت پروژه، مدیریت زمان، سیستم های مدیریت کیفیت، تعالی  سازمانی و سرممیز سیستم مدیریت کیفیت و توسعه بازار و فروش- تدریس در گروه مدیریت دانشگاه آزاد – تدریس دوره های متعدد در  موسسات دولتی وخصوصی از قبیل: مدیریت کیفیت و بهره وری، مدیریت زمان، نظام آراستگی، مدیریت استراتژیک، کنترل کیفیت آماری، آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001  ، آشنایی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت HACCP  ، هوش هیجانی و مشتری مداری، ممیزی داخلی ISO9001  ، آشنایی با طراحی واجرای نظام پیشنهادات، آشنایی با الزامات شش سیگما، آشنایی با مشتری مداری، آشنایی با تکنیک حل مساله، آشنایی با تکنیک QFD، آشنایی با تکنیک FMEA، فرایندگرایی و نگرش فرایندی، مدیریت بازاریابی، مدیریت اقتصاد، تدریس دروس اقتصاد کلان، بودجه ریزی،  مدیریت استراتژیک،  مدیریت وبرنامه ریزی کنترل پروژه، تحقیق در عملیات، مدیریت تولید، روش تحقیق، آمار و کاربرد آن در مدیریت، مدیریت منابع انسانی در دانشگاه ها، شرکتها و سازمانها

 

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز