هادی حسینی منش

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.

سوابق کاری: بیش از ۲۰ سال سابقه کار بعنوان رئیس عملیات ایمنی و آتش نشانی،  مهندس ایمنی و آتش نشانی، کارشناس HSE  ، مربی ارشد  آموزش HSE در شرکتهای بهره برداری نفت و گاز کارون، بهره برداری نفت و گاز خانگیران، شرکت ملی مناطق نفتخیز، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان و…

سوابق تدریس و تألیف: تدریس بیش از ۵۰ عنوان دوره آموزشی انواع آتش و خاموش کنندها،ماسکها و دستگاههای تنفسی، دستگاههای آزمایش گاز و انفجار سنج، پروانه کارهای گرم و سرد، ایمنی برق، رانندگی به روش تدافعی،  اصول و مقررات HSE،   تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار و راههای مقابله با آنها،  استقرار سیستم مدیریت ایمنی , بهداشت و محیط زیست( HSE-MS   )، گازهای سمی و راههای پیشگیری از آنها، انواع سیستهای اطفاء حریق،  ثبت و گزارش نویسی حوادث،  کار در ارتفاع، هیدرولیک آتش نشانی،  مواد اطفاء حریـق، برگه اطلاعات ایمنی مواد MSDS،  ایمنی مخازن،  ایمنی فرایند،  ایمنی خطوط لوله انتقال در صنعت نفت،  دوره HSE PLAN  ویژه پیمانکاران،  ایمنی داربست، ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه،ایمنی کار در فضاهای بسته و محدود،  ایمنی تخصصی،  سیستم مدیریت ایمنی فرایندPSM، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، آنالیز ایمنی شغلی   JSA ،  سیستمهای ایمنی، ایمنی تخصصی گازها  و… درشرکت ها و صنایع مختلف از قبیل شرکت  نفت و گاز خانگیران(سرخس),  شرکت  نفت و گاز مسجدسلیمان,  شرکت  نفت و گاز مارون, شرکت  نفت و گاز کارون, مجتمع آموزش فنون  (شرکت ملی مناطق نفتخیز)، شرکت خدمات رفاهی نفت، مرکز آموزش علوم اداری و کاربردی مناطق نفتخیز جنوب، شرکت  خطوط لوله انتقال نفت و مخابرات, شرکت توسعه نیشکر،شرکت نفت وگاز زاگرس جنوبی، شرکتهای خصوصی حفاری و پیمانکاری نفت و گاز، سازمان انتقال خون خوزستان ، سازمان آموزش و پرورش و …

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز