فایل های پروژه های کتاب شبیه‌سازی سیکل‌های نیروگاهی Thermoflow

فصل اول: مقدمه ای بر نرم‌افزار ترموفلو و ماژول‌های آن

طراحی پایه، برآوردهای اقتصادی و امکان‌سنجی فنی و اقتصادی، یکی از مراحل مهم در هر پروژه صنعتی است. در پروژه‌های نیروگاهی به دلیل هزینه‌های ساخت واحد از یک سو و هزینه‌های بهره‌برداری از سوی دیگر، مطالعات پایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در کنار آن، محدودیت‌ها و هزینه‌های زیست‌محیطی، در صورتی که پیش از شروع پروژه مورد ارزیابی قرار نگیرد، می‌تواند موجب بروز مشکلات و محدودیت‌هایی در بهره‌برداری از یک نیروگاه گردد. نمونه‌هایی از این موارد در خصوص محدودیت‌های برداشت آب در برخی از نیروگاه‌ها می‌باشد که می‌توانند از یک سو موجب کاهش تولید و از سوی دیگر موجب کاهش اجباری مصارف منطقه‌ای، مانند میزان آبیاری در مناطق کشاورزی شود. بدین‌ ترتیب، ضروری است پیش از احداث هر نیروگاه، مصارف اصلی و جانبی نیروگاه، از قبیل آب، سوخت و غیره، مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر آن پارامتر دیگری که می‌بایست در مطالعات اولیه، مورد بررسی قرار گیرد، تاثیرات اقلیم و آب و هوای محل نصب نیروگاه، بر توان و راندمان آن است.

شبیه‌سازی یک نیروگاه سیکل‌ترکیبی در نرم‌افزار GT Pro

 

فصل دوم: اصول و مبانی شبیه‌سازی در نرم‌افزار GT-Pro

نرم‌افزار GT-Pro از خانواده نرم‌افزارهای Thermoflow، جهت طراحی و شبیه‌سازی واحدهای توربین گاز در سیکل ساده و خانواده نیروگاه‌ها و واحدهای بر پایه توربین گاز، مانند نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی، آب‌ شیرین‌کن و واحدهای تولید همزمان برق و بخار فرآیندی، در شرایط طراحی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. توجه به این نکته ضروری است که در نرم‌افزار GT-Pro، شرایط طراحی واحد در نظر گرفته شده و تجهیزات نیروگاه، مورد طراحی قرار می‌گیرند. بنابراین استفاده از داده‌های برداشت شده در بهره‌برداری نیروگاه، مانند داده‌های برداشت‌شده از سیستم DCS، نباید در GT-Pro مورد استفاده قرار گیرد. مانورهای بهره‌برداری و شرایط دور از طراحی، در نرم‌افزار GT Master قابل ارزیابی‌ می‌باشند.

صفحه آغازین نرم‌افزار GT-Pro

 

فصل سوم: شبیه‌سازی سیکل‌ترکیبی با آرایش ۱x2x2 در نرم‌افزار GT-Pro

.شبیه‌سازی می‌شود GT Pro در این فصل، یک پروژه نمونه در نرم‌افزار

بخش‌های مختلف نرم‌افزار، پیش از این، به تفصیل معرفی گردید و در این فصل، تنها بخش‌های ضروری که در غالب پروژه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، معرفی شده است. شما می‌توانید فایل نهایی پروژه‌ را از وب‌سایت شرکت خدمات مهندسی و آموزشی پیتِک، دریافت کنید

معرفی پروژه

هدف از این پروژه، طراحی یک نیروگاه سیکل‌ترکیبی کلاس E، بر پایه توربین‌های گازی Ansaldo AE94.2 در شهر گلپایگان است. مشخصات پروژه به شرح زیر است:
۱٫ موقعیت نیروگاه: گلپایگان
۲٫ ارتفاع از سطح دریا: ۱۸۱۸ متر
۳٫ متوسط دمای سالیانه: ۸/۱۵ درجه سانتیگراد
۴٫ رطوبت متوسط سالیانه: ۴۰%
۵٫ توان تقریبی نیروگاه: ۴۰۰ مگاوات
۶٫ نوع نیروگاه: سیکل ترکیبی کلاس E
۷٫ توربین گاز مورد استفاده: Ansaldo AE94.2
۸٫ سیستم خنک‌کن نیروگاه: ACC
۹٫ سطوح فشاری توربین بخار: ۲ (HP و LP)
۱۰٫ مشخصات بخار HP در ورودی به توربین بخار: kg/s 115، bar 80، C° ۵۰۰
۱۱٫ مشخصات بخار LP در ورودی به توربین بخار: kg/s 15، bar 8، C° ۲۱۰
۱۲٫ شرایط چوک توربین بخار (فشار چوک پایین‌دست): ۰۸/۰ بار
۱۳٫ آرایش نیروگاه: ۱x2x2 (دو توربین گاز، دو بویلر بازیاب و یک توربین بخار)
۱۴٫ سیستم احیای بلودان (Cascade Blowdown Recovery)
۱۵٫ استفاده از داکت‌برنر: در صورت نیاز

تصویر هوایی شهر گلپایگان

فصل چهارم: اصول و مبانی شبیه‌سازی در نرم‌افزار ترموفلکس

در این فصل به مرور کلی اصول پایه و روند استفاده از نرم‌افزار ترموفلکس در مودِ طراحی پرداخته می‌شود. برای این منظور، با استفاده از یک مثال، که در آن یک مدل ساده ساخته می شود، بالانس حرارتی نقطه طراحی محاسبه می¬شود و برخی نتایج منتخب بررسی می¬شود. این مدل در مود خارج از نقطه طراحی نیز شبیه‌سازی می¬شود.

نمایی کلی از نرم‌افزار در شرایط ترسیم مدل

فصل پنجم: شبیه‌سازی سیکل‌ترکیبی با آرایش ۱x1x1 در نرم‌افزار ترموفلکس

در این فصل، یک پروژه نمونه در نرم‌افزار Thermoflex مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این فصل، آشنایی بیشتر مخاطبان با قابلیت‌های نرم‌افزار Thermoflex، در قالب یک پروژه ساده است. مثال‌های پیچیده‌تر و شبیه‌سازی سیکل‌های کامل نیروگاهی، به همراه قابلیت‌های پیشرفته نرم‌افزار، در کتب آتی ارائه می‌شود.

انتخاب توربین گاز از گروه آیکون‌های Gas/Air

 

برای دانلود فایل های مرتبط لینک زیر را کلیلک کنید:

Thermoflow Book Simulation Backup Files

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز