کمال محمدی

سوابق تحصیلی: دانش آموخنه دکتری (مربی ارشد) روانشناسی  شناختی آمریکا، ابوظبی

سوابق کاری:  مدیر عامل شرکت تعاونی، تولیدی راه موفقیت، روانشناس صنعتی و سازمانی، روانشناس خانواده در مراکز مشاوره مهرآور، مهر و…

سوابق تدریس و تألیف: ۲۰سال تجربه تدریس بیش از ۱۵۰۰ دوره آموزشی نظیررفتارسازمانی و مجموعه شایستگی های دانشی، مهارتی، نگرشی و شخصیتی، اصول مدیریت و سرپرستی، سبک رهبری، رهبری تحول، خود رهبری، برنامه توسعه فردی، رهبری کارتیمی، رهبری کسب و کار ،مدیریت استعداد ها، مدیریت تغییر، مدیریت جلسات، مدیریت فرهنگ و فضای سازمانی، مدیریت خلاقیت ونوآوری و مدیریت عملکرد، شناخت رفتار سازمانی و شخصیت شناسی با مدل جهانیDISC ، ۸ بعد رهبری با مدلDISC، ارتباط موثر، اصول و فنون مذاکره، اصول و فنون مصاحبه استخدامی ارزیابی  ۳۶۰ درجه، ایجاد انگیزش، انعطاف پذیری، پرورش هوش هیجانی ومعنوی، نگرش مثبت، حل مساله و تصمیم گیری،  روانشناسی صنعتی و سازمانی، روانشناسی خانواده، بهداشت روان ، مدیریت استرس، مدیریت هیجانات، شاد زیستن، اعتماد به نفس، توفیق گرایی و .. در شرکت ها و صنایع ازقبیل پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی خراسان،  پالایشگاه گاز هاشمی نژاد ، پالایشگاه گاز خراسان شمالی ، کرمانشاه، نفت و گاز پارس، شرکت مهندسی گاز تهران، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان، شرکت گسترش پخش سانا، شرکت بین المللی مانی آسیا، خطوط لوله و مخابرات تهران و…

طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز