دپارتمان CFD

دپارتمان CFD شرکت مهندسی پردادپترودانش تاکنون در پروژه های مختلفی خدمات مشاوره، شبیه سازی و نظارت را بر عهده داشته است. این پروژه ها بعضا به صورت مستقیم در دپارتمان CFD تعریف و انجام شده اند و برخی دیگر نیز با برنامه ریزی، مدیریت و پشتیبانی این مرکز در دیگر مراکز صنعتی و یا توسط […]

ادامه
نگاهی بر شرکت، پیشینه و اهداف

شرکت مهندسی پرداد پترودانش در سال ۱۳۸۸ توسط گروهی از متخصصان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه کشور بنیان نهاده شد. اهداف اصلی این شرکت مشارکت در پروژه های فنی مهندسی و در کنار آن برگزاری دوره های فنی و تخصصی مورد نیاز صنعت کشور با اتکا بر دانش و تجربه گروه کثیری از متخصصان […]

ادامه
دپارتمان مهندسی نیروگاه

همزمان با تاسیس شرکت مهندسی پردادپترودانش در سال ۱۳۸۸، دپارتمان تخصصی مهندسی نیروگاه نیز تاسیس گردید. با توجه به ساختار مدیریتی این شرکت، زمینه های تخصصی مرتبط با نیروگاه همواره مورد توجه این شرکت بوده است. این دپارتمان با بهره گیری از دانش و مشاوره بیش از ۲۰۰ کارشناس ارشد صنعت برق به تدوین دوره […]

ادامه
دپارتمان پایش وضعیت

امروزه شرکت پرداد پترو دانش با استفاده از متخصصین توانمند نه تنها در زمینه آموزش ، تحلیل سیستم ها ، طراحی و طرح ریزی روش های نوین نگهداری و تعمیرات بلکه در عرصه اجرای روش های پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات می تواند خدمات تخصصی خود را به شرح زیر در تمامی واحدهای […]

ادامه
دپارتمان دینامیک سیالات

دپارتمان CFD شرکت مهندسی پردادپترودانش تاکنون در پروژه های مختلفی خدمات مشاوره، شبیه سازی و نظارت را بر عهده داشته است. این پروژه ها بعضا به صورت مستقیم در دپارتمان CFD تعریف و انجام شده اند و برخی دیگر نیز با برنامه ریزی، مدیریت و پشتیبانی این مرکز در دیگر مراکز صنعتی و یا توسط […]

ادامه
یوتیلیتی نفت، گاز و پتروشیمی

همزمان با تاسیس شرکت مهندسی پردادپترودانش در سال ۱۳۸۸، دپارتمان تخصصی مهندسی نیروگاه نیز تاسیس گردید. با توجه به ساختار مدیریتی این شرکت، زمینه های تخصصی مرتبط با نیروگاه همواره مورد توجه این شرکت بوده است. این دپارتمان با بهره گیری از دانش و مشاوره بیش از ۲۰۰ کارشناس ارشد صنعت برق به تدوین دوره […]

ادامه
ترموگرافی و پایش وضعیت

امروزه شرکت پرداد پترو دانش با استفاده از متخصصین توانمند نه تنها در زمینه آموزش ، تحلیل سیستم ها ، طراحی و طرح ریزی روش های نوین نگهداری و تعمیرات بلکه در عرصه اجرای روش های پایش وضعیت و عیب یابی ماشین آلات می تواند خدمات تخصصی خود را به شرح زیر در تمامی واحدهای […]

ادامه
پرداد پترودانش در یک نگاه

شرکت مهندسی پرداد پترودانش در سال ۱۳۸۸ توسط گروهی از متخصصان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه کشور بنیان نهاده شد. اهداف اصلی این شرکت مشارکت در پروژه های فنی مهندسی و در کنار آن برگزاری دوره های فنی و تخصصی مورد نیاز صنعت کشور با اتکا بر دانش و تجربه گروه کثیری از متخصصان […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید