دوره های آموزش

عنوان مدت تاریخ شروع تاریخ پایان ساعات برگزاری هزینه ثبت نام
آموزش کاربردی ابزار دقیق در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی روز / ۷۲ ساعت فروردین ۹۷ اردیبهشت۹۷ طبق برنامه
شبیه‌سازی فرایند به کمک نرم افزار ASPEN HYSYS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۶۰۰۰۰۰
روش های پیشرفته و نوین تولید هندسه و تولید شبکه های سازمان یافته و بدون سازمان با استفاده از نرم افزارهای ICEM-CFD و TGrid ۴ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۷۶۰۰۰۰۰
طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
نقشه کشی تابلوهای الکتریکی با استفاده از نرم افزار EPLAN روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
آشنایی با اصول بهره برداری و تعمیرات اساسی کمپرسورهای سانتریفوژ ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
طراحی سازه‌های دریایی با استفاده از نرم افزار SACS ۴ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
شبیه سازی فیزیکهای چندگانه با استفاده از CFD در نرم افزار COMSOL ۳ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
طراحی و تهیه دیتاشیت فرایندی برای تجهیزات مختلف ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۷۰۰۰۰۰
شبیه سازی مقدماتی در نرم‌افزارهای FLUENT و ICEM-CFD ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۶۰۰۰۰۰
آشنایی با استانداردهای کاربردی ۱ روز / ۸ ساعت ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۲۷۰۰۰۰۰
آشنایی با تجهیزات دوار ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۶۰۰۰۰۰
اصول طراحی پایپینگ ۴ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
طراحی تاسیسات الکتریکی ساختمان و پلنت های صنعتی ۴ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
آشنایی با نحوه طراحی پروژه و تولید مدارک مهندسی ۴ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
طراحی و شبیه‌سازی مقدماتی خطوط لوله نفت و گاز با استفاده از نرم افزار OLGA ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
زبان برنامه نویسی FORTRAN ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
ترموگرافی (آنالیز گرمانگاری و حرارتی) و کاربرد های آن در صنایع نیروگاهی و نفت و گاز ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
آشنایی با نامگذاری فولادها و چدنهای متداول در صنعت و چگونگی استفاده از کلید فولاد ۱ روز / ۸ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۲۷۰۰۰۰۰
طراحی سازه با استفاده از نرم افزار XSteel Tekla Structure ۵ روز / ۴۰ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۷۶۰۰۰۰۰
طراحی، محاسبه و تهیه نقشه های مخازن تحت فشار بر اساس استاندارد ASME SEC. VIII DIV.1 به همراه معرفی و آشنایی با نرم افزار PV Elite ۴ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه با استفاده از نرم‌افزار Thermoflow- ماژول‌های GT Pro، GT Master و Thermoflex ۴ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۹۷۰۰۰۰۰
دوره مقدماتی شبیه‌سازی جریان‌های سطح آزاد در نرم افزار MIKE 21 (مدل موج) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
مدلسازی و نقشه کشی سازه با استفاده از نرم افزار REVIT STRUCTURAL ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
آشنایی با اصول انتخاب مواد فلزی در طراحی و ساخت تجهیزات(Material Selection) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
طراحی سیستم های اعلان حریق و تشخیص آتش (F&G) ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۶۰۰۰۰۰
شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار FlowMaster ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
اصول انتخاب و طراحی پمپ ها ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
شبیه‌سازی پیشرفته فرایند به کمک نرم افزار ASPEN HYSYS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
روشهای شناسایی، ساخت و کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
نقشه کشی و نقشه خوانی صنعتی ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
نرم افزار ETAP ۵۸۰۰۰۰۰ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
کروماتوگرافی گازی ( GC) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
اصول طراحی PFD و P&ID و نقشه خوانی آنها ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
طراحی و مدلسازی با نرم افزار PDMS روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
آشنایی با آزمونهای مخرب (DT) و کاربرد آنها در بازرسی و کنترل کیفیت ۱ روز / ۸ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۲۷۰۰۰۰۰
طراحی خطوط لوله توسط نرم افزار Pipesim ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۳۰۰۰۰۰
انجام محاسبات تاسیسات با استفاده از نرم افزار Carrier ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۳۰۰۰۰۰
شبیه سازی پیشرفته فرایند با ASPEN PLUS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
اصول شبیه‌سازی CFD هیدرولیک و جریان‌های سطح آزاد در نرم‌افزار Flow3D ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
تحلیل تنش با نرم افزار CAESAR II ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
طراحی تخصصی سیستم روشنایی با نرم افزارهای DIALUX و CALCULUX ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
شبیه‌سازی مقدماتی و میانی فرایندهای شیمیایی با نرم‌افزار ASPEN PLUS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۶۰۰۰۰۰
مبانی و اصول انتخاب و طراحی توربین های گاز و بخار در پروژه‌های نیروگاهی و نفت و گاز ۵ روز / ۴۰ ساعت ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۷۸۰۰۰۰۰
شبیه‌سازی مقدماتی با استفاده از نرم‌افزار ANSYS-CFX ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
نرم افزار GT Suite ماژول GT Power ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
طراحی مبدل‌های حرارتی با نرم‌افزار ASPEN B-JAC & HTRI ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
آشنایی با مفاهیم مهندسی شیرهای کنترل و نحوه تعیین اندازه و انتخاب آنها ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
مدلسازی مقدماتی با نرم افزار CATIA ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۸۰۰۰۰۰
طراحی سیستمهای فاضلاب با کمک نرم افزار SewerCAD ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۵۰۰۰۰۰
طراحی و شبیه سازی توربوماشینری با کمک CFD در نرم افزارهای VISTA ،BlageGen، Turbo Grid، CFX و CFD Post ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۸۰۰۰۰۰
آشنایی با استانداردهای طراحی، ساخت و بازرسی در پروژه های صنعتی ۱ روز / ۸ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۲۷۰۰۰۰۰
مدل سازی با استفاده از نرم افزار ABAQUS ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۶۰۰۰۰۰
شبیه سازی پیشرفته ۱ با استفاده از نرم افزار FLUENT (UDF و DYNAMIC MESH) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
دوره طراحی مخازن ذخیره بر اساس API650 به همراه آموزش نرم افزار TANK ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
طراحی سیستمهای انتقال و توزیع آب شهری با کمک نرم افزار Water Gems ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۵۰۰۰۰۰
طراحی سازه با استفاده از نرم افزار BOCAD ۵ روز / ۴۰ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۷۶۰۰۰۰۰
PDMS پیشرفته (Catalogue PDMS) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۲۵/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۷۰۰۰۰۰
طراحی ابزاردقیق با نرم افزار INTOOLS ۴ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۷۵۰۰۰۰۰
طراحی و شبیه‌سازی پیشرفته خطوط لوله نفت و گاز با استفاده از نرم افزار OLGA ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۸۸۰۰۰۰۰
طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا (Flare )با استفاده از نرم افزار FlareNet و Flaresim ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
اصول تهیه دستورالعمل جوشکاری،گزارش و تائید صلاحیت جوشکار WPS & PQR و WQT ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۴۴۰۰۰۰۰
شبیه سازی پیشرفته نیروگاه در نرم افزار Thermoflow ۲ روز / ۱۶ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۴۰۰۰۰۰
آشنایی با اصول بهره برداری و تعمیرات اساسی پمپ های سانتریفوژ ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
آشنایی با اصول بهره برداری و کاربرد توربین‌های گاز و بخار ۴ روز / ۳۲ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
مدلسازی پیشرفته با نرم افزار CATIA ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۴۰۰۰۰۰
شبیه سازی پیشرفته ۲ با استفاده از نرم افزار FLUENT (DPM و Combustion) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
دوره پیشرفته شبیه‌سازی CFD در نرم افزار MIKE 21 (مدل جریان و مدل رسوب) ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۶۸۰۰۰۰۰
اصول انتخاب و طراحی کمپرسورها ۳ روز / ۲۴ ساعت ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ از ۹ صبح الی ۱۷ عصر ۵۸۰۰۰۰۰
با پیتِک همراه شوید