فهرست مطالب بویلرها

دسته بندی بویلرها (ظرفیت , سیرکوله ,…)انواع وایمنی آنها burnerتقسیم بندی بر اساس وایمنی کاهش و افزایش آن draftسیستم سوخت رسانی و ایمنی در سیستم سوخت رسانیانواع و ایمنی در آنها Burnerمراحل تهیه آب بویلر (گردش آب) و و ایمنی در صورت ناسالم بودن آنساختمان بویلرو انواع آن وتبدیل آن (مشکلات کار با بخار و […]

ادامه
دوره آموزشی شناسایی مخاطرات و ارزیابی ریسک ایمنی و بهداشت شغلی

تعاریف و اصطلاحات کلیدی مخاطرات شغلیانواع روشهای شناسایی مخاطرات شغلیمبانی و معیارهای انتخاب روش مناسب شناسایی مخاطرات روشهای تحلیل مخاطرات شغلیشیوه های تعیین احتمال (تکرارپذیری) مواجهه با مخاطرات شغلیشیوه های تعیین پیامد (شدت) مخاطرات شغلینحوء تحلیل ریسک و روشهای رایج آنارزیابی و تحلیل ریسک (کیفی، نیمه کمی و کمی) مخاطرات شغلیارزشیابی ریسکروشهای نوین تحلیل و […]

ادامه
دوره آموزشی ایمنی پیمانکاری

شناسایی اعمال ناایمن و شرایط ناایمن محیط کارآموزش افراد در مورد استفاده از وسایل حفاظت فردی و چگونگی بکارگیری آنهاارائه راهکارها، طرح تجربیات موفق و نمایش فیلم های آموزشیآشنایی با استاندادها و الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشت کارآشنایی با روش های پیشگیری و کنترل حوادث شغلی و بیماری های ناشی از کارمعرفی سیستم […]

ادامه
دوره آموزشی ایمنی بویلرها

دسته بندی بویلرها (ظرفیت , سیرکوله ,…)انواع وایمنی آنهاburnerتقسیم بندی بر اساس وایمنی کاهش و افزایش آنdraftسیستم سوخت رسانی و ایمنی در سیستم سوخت رسانیانواع و ایمنی در آنها Burnerمراحل تهیه آب بویلر (گردش آب) و و ایمنی در صورت ناسالم بودن آنساختمان بویلرو انواع آن وتبدیل آن (مشکلات کار با بخار و …)و ایمنی […]

ادامه
دوره آموزش جامع ایمنی فرایند

آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM)اصول مدیریت ریسک در واحد های فرایندیتکنیک های شناسایی خطر و آشنایی با روش HAZIDشناسایی مخاطرات با روش HAZOP Study و کاربرد نرمافزار PHA Proتعیین سطح خدشه ناپذیری مورد نیاز سیستم (SIL Study)ارزیابی پیامد (Consequence Modeling) با استفاده از نرم افزار PHASTمطالعات ارزیابی کمی ریسک (QRA)

ادامه
دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی فرایند (PSM)

تعریف مدیریت ایمنی فرایند ، موارد کاربرد و اهداف سیستم (PSM)معرفی مدل ها و استانداردهای مرتبط و بیان نقاط قوت و ضعف و وجه تشابه و تمایز آنها آشنایی با لیست مواد شیمیایی خطرناک جهت تعیین نیاز به اجرای PSMبرنامه ریزی اجرای سیستمچگونگی پیاده سازی و ابزارهای اجرای سیستمآشنایی با استانداردهای چهارده گانه سیستم مدیریت […]

ادامه
آشنایی با مبانی و مفاهیم HSE و HSE-MS

HSE واژه‌ای است که به تازگی و در چند سال اخیر وارد ادبیات صنعتی در ایران شده‌است. شاید برای اولین بار این واژه در سال‌های آغازین دهه ۸۰ و در مجموعه شرکت ملی نفت و پس از آن به تدریج در سایر ارکان وزارت نفت مورد استفاده قرار گرفت و امروز با گذشت چند سال […]

ادامه
مدیریت ریسک بر اساس استاندارد ISO 31000

معرفی و کلیات تعریف واژه های مربوط به مدیریت ریسک تعهد طراحی چارچوب مدیریت ریسک اجرای مدیریت ریسک پایش و بازنگری چارچوب مدیریت ریسک بهبود مستمر در چارچوب مدیریت ریسک فرایند مدیریت ریسک مشاوره و ارتباطات پیاده سازی مدل ارزیابی ریسک انجام اقدامات بر اساس ارزیابی ریسک پایش و بازنگری ثبت فرایند ارزیابی ریسک کارگاههای […]

ادامه
الزامات و مبانی سیستم مدیریت زیست محیطی (ISO14001)

تشریح الزامات و مبانی سیستم های مدیریت زیست محیطی بر مبنای استانداردISO14001 آشنایی با استاندارد به صورت کلی آشنایی ومعرفی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) و ساختار و تشکیلات تبیین مفهوم سیستم مدیریت و استانداردهای مدیریتی تعریف سازمان و اجزای سازمان مفهوم استاندارد در سازمان بررسی و معرفی چرخه دمینگ به طور کلی آشنایی […]

ادامه
تشریح الزامات نظام مدیریت یکپارچه IMS

امروزه استانداردها به طور عام و استانداردهای مدیریتی به طور خاص از اهمیت و جایگاه ویژه ای در صنایع گوناگون برخوردارگشته اند، گسترش بازار رقابتی موجب گردیده است که شرکت‌ها هم برای کاهش هزینه‌ها و برخورداری از منافع استقرار و بهره گیری از استانداردها و هم برای حفظ توان رقابتی خود اقدام به استقرار انواع […]

ادامه
ارگونومی در محیط کار و شناسایی بیماریهای اسکلتی و عضلانی

در طول جنگ جهانی دوم، زمانی که فن آوری و علوم انسانی،برای اولین بار به طور منظم با روشی هماهنگ مورد استفاده قرار گرفتند،علم ارگونومی به عنوان تخصصی شناخته شده پیشرفت کرد. فیزیولوژیست ها،روان شناسان،انسان شناسان،پزشکان ،متخصصین علوم کار و مهندسین ،همگی متوجه مشکلات ناشی از عملکرد تجهیزات پیچیده نظامی شدند. حاصل همکاری متقابل ایشان […]

ادامه
تجهیزات حفاظت فردی

  ۱- هدف دوره: بازرسی مخازن تحت فشار بر اساس  ASME Boiler and Pressure Vessel Code Sec. VIII Div.1(rules for construction of pressure vessels)2- محتوای دوره: ۲-۱- معرفی مخازن تحت فشار، طبقه بندی آنها، و معرفی استاندارد های مرتبط۲-۲- معرفی اجزاء و قطعات اصلی مخازن تحت فشار۲-۳- تعاریف مربوط به Inspection and examination2-4- important code […]

ادامه
ایمنی کار با مواد شیمیایی

• معرفی عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار • منابع مواد شیمیایی در محیط کار• بیماریها و حوادث ناشی از تماس با مواد شیمیایی• انواع مواد شیمیایی موجود در صنعت سازمان• نحوه طبقه بندی مواد شیمیایی در محیط کار• حمل و نقل مواد شیمیایی• استانداردها و حدود مجاز• مخازن و خطوط انتقال• MSDS و لوزی […]

ادامه
ایمنی کار با ماشین آلات

• مقدمه و تعاریف • معرفی انواع ماشین آلات صنعتی• بررسی حوادث گذشته ماشین آلات صنعتی در کشور• تشریح خطرات ماشین آلات و انواع حوادث مرتبط• تشریح روشهای کنترل ریسک ماشین آلات شامل:حفاظ گذاریایمنی برقایزولاسیوندستورالعملآموزش رویه¬های اجرایتجهیزات حفاظت فردی مناسبعلائم و نشانه¬گذاری• تحلیل خطاهای انسانی در کار با ماشین آلات• ارگونومی در کار با ماشین […]

ادامه
ارگونومی در حمل دستی بار

  • مقدمه و تعاریف • آشنایی با ارگونومی• حمل بار در محیط¬های کاری • آشنایی با فیزیولوژی انسان• تشریح ساختار اسکلتی و عضلانی انسان• نقش ستون فقرات در اسکلت انسان • آسیبها و بیماریهای مرتبط با حمل دستی بار• حوادث مرتبط با مشکلات اسکلتی و عضلانی ( خطاهای انسانی )• نحوه صحیح حمل بار […]

ادامه
مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات (HAZOP Study)

معرفی یکی از اولین گام¬ها در سیستم مدیریت ریسک، شناسایی خطر است. تا کنون بیش از ۲۰۰ روش مختلف شناسایی و ارزیابی خطرات و تاثیرات آنها ارائه شده است. روش HAZOP روشی تخصص یافته برای شناسایی خطرات ناشی از عملکرد غلط سیستم¬های یک فرآیند شیمیایی است.مطالعه مخاطرات و راهبری عملیات (HAZOP) یک روش سیستماتیک دارای […]

ادامه
سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس ISO 14001:2004

مروری بر ضرورت های حفظ محیط زیست و نگرشهای سنتی و نوین کنترل زیست محیطی آشنایی با سازمان ایزو تاریخچه سیستم مدیریت محیط زیست بررسی مستندات مورد نیاز براساس نیازمندی های ISO 14001:2004 تشریح روش شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی بررسی چند روش اجرایی با تحلیل مزایا و مشکلات هریک و تدوین یک […]

ادامه
سیستم مدیریت HSE

انواع سیستمھای مدیریتی چرخه دمینگ تاریخچه سیستم های مدیریت HSE مدلھای سیستم مدیریت HSE مفاهیم سیستم مدیریت HSE تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE مدیریت تغییر در سیستم های مدیریت HSE مدیریت ریسک در سیستم های مدیریتHSE KPI شاخص های کلیدی عملکرد استراتژیھای ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت HSE مدلهای حوادث مستند سازی سیستم مدیریت HSE ممیزی داخلی […]

ادامه
سری ارزیابی ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001:2007

تعاریف و اصطلاحات آشنایی با سازمان ایزو تاریخچه علم ایمنی و بهداشت آشنایی با سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001 آشنایی با ابزارهای ارزیابی ریسک مانند FMEA و William Fine و …. نحوه مستند سازی سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه […]

ادامه
پدافند غیر عامل

مفاهیم اولیه علم مدیریت بحران جایگاه پدافند غیر عامل معرفی تکنیکهای پدافند غیر عامل شامل: پوشش پراکندگی استتار اختفا قابلیت بقا استحکامات فریب مکان یابی

ادامه
مطالعه خطر و قابلیت عمل (HAZOP)

مبانی مدیریت ریسک شناسایی خطر آنالیز ریسک ارزشیابی ریسک کنترل ریسک معرفی تکنیک­های شناسایی خطر و ارزیابی ریسک تشریح مراحل HAZOP Study تشکیل تیم HAZOP Study جداول کاربردی انجام HAZOP Study گزارشات HAZOP Study محاسبات زمان و هزینه آشنایی با نرم­افزار PHA pro کارگاه

ادامه
مدیریت بحران

در پی پیشرفت­های صنایع مختلف در نیم قرن گذشته بحران­های ناشی از حوادث صنعتی نیز بر زندگی بشر امروزی تأثیر گذار بوده است. بحران در صنعت شرایط غیر منتظره ای است که سبب ایجاد اختلال در امور تولید و منجر به آثار سوء گسترده مالی، انسانی و یا زیست محیطی در محل و محیط پیرامون […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید