دوره آموزش شبیه سازی موج فشار و ضربه قوچ با نرم افزار Pipe Net ماژول۲ Transient

مقدمه و اشنایی با ماژول Transient حل یک مثال ساده اصول پایه و روابط حاکمحل مثال سیستم بارگیری تانکر  

ادامه
دوره آموزش شبیه سازی موج فشار و ضربه قوچ با نرم افزار Pipe Net ماژول Transient

مقدمه و اشنایی با ماژول Transientحل یک مثال ساده اصول پایه و روابط حاکمحل مثال سیستم بارگیری تانکرحل مثال سیستم اسپریحل مثال لوله کشی کف دریا

ادامه
دوره آموزش شبیه سازی هیدرولیکی شبکه آب آتش نشانی با نرم افزار Pipe Net ماژول Spray/Sprinkler

مقدمه ایی بر طراحی شبکه آب آتش نشانیآشنایی با نرم افزار PIPE NETتعریف یک پروژه شبکه آب آتش نشانیطراحی سیستم دلیوج (DELUGE VALVE SYSTEM)تعریف مشخصات سیستم شبکه آب رسانیبررسی سناریوهای مختلفطراحی شبکه اصلی آب آتشنشانیسیستم Clack Shut Valveسیستم Elastomeric Valveنحوه تعیین پمپ مورد نیاز شبکه اصلی روشهای بهینه سازی شبکهحل یک نمونه شبکه آب آتش […]

ادامه
دوره آموزشی بهینه سازی فرایندهای شیمیایی

مقدمه ای بر بهینه سازیدسته بندی تکنیک های بهینه سازیبهینه سازی خطیبهینه سازی غیر خطی تک متغیرهبهینه سازی غیر خطی چند متغیره نا مقیدبهینه سازی غیر خطی چند متغیره مقیدبهینه سازی دینامیکMINLPروش های جدید در بهینه سازیبهینه سازی با کمک نرم افزار مطلبکاربردهای بهینه سازی در طراحی و عملیات فرایندهای شیمیاییبهینه سازی فرایند های شیمیایی […]

ادامه
دوره آموزشی شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی با استفاده از نرم افزار HYSYS

مقدمه ای بر شبیه سازی دینامیکی فرآیندهای شیمیایی و تفاوت های آن با شبیه سازی حالت یکنواختبررسی معادلات حاکم بر سیستم در حالت دینامیک و بررسی درجه آزادیآشنایی با ابزار و تجهیزات کنترلیآشنایی با مد دینامیکی نرم افزار Hysys و مراحل انجام شبیه سازی دینامیکی نرم افزارشبیه سازی دینامیکی واحد Refrigerated Gas Plantبررسی اثرات زمان […]

ادامه
دوره آموزشی نرم افزار HYSYS DYNAMIC

مقدمه ای بر تئوری کنترل شبیه سازی دینامیکی فرآیندها و تفاوت های آن با شبیه سازی حالت یکنواختبررسی معادلات حاکم برسیستم در حالت دینامیک و بررسی درجه آزادیآشنایی با ابزار و تجهیزات کنترلیمروری بر محیط نرم افزار HYSYSآشنایی با مد دینامیکی نرم افزار و مراحل انجام شبیه سازی دینامیکی نرم افزار HYSYSحل مثال کنترل فشار […]

ادامه
دوره آموزشی کار با نرم افزار PIPENET و کاربرد آن در مهندسی سیستمهای اطفاء حریق با آب (۲)

معرفی کلی نرم افزار (شامل تاریخچه و فواید به کارگیری آن و لزوم استفاده از نرم افزار)معرفی کاربردها و ویژگی های کلی ماژولهای مختلف در نرم افزاربیان مراحل مختلف محاسبات هیدرولیکی شبکه آتش نشانینحوه به کارگیری نرم افزار PIPENET Vision در محاسبات هیدرولیکی شبکه آب آتش نشانیآشنایی کلی با محیط نرم افزار و نحوه مدلسازی […]

ادامه
دوره آموزشی کار با نرم افزار PIPENET و کاربرد آن در مهندسی سیستمهای اطفاء حریق با آب

معرفی کلی نرم افزار، تاریخچه و فواید به کارگیری آنمعرفی کاربردها و ویژگی های نرم افزارمعرفی اجمالی سیستمهای اطفاء حریق مبتنی برآب معرفی اجمالی الزامات استانداردهای معتبر در طراحی مهندسی سیستمهای اطفاء حریق با آبآشنایی کلی با محیط نرم افزار و نحوه مدلسازی اجزای سیستمهانحوه به کارگیری نرم افزار در طراحی مهندسی معرفی نمونه های […]

ادامه
دوره آموزشی نرم افزار Pipenet

آشنایی با Spec های پروژه شامل: Basic Engineering Design DataProcess Design Criteria اصول و تئوری محاسبات هیدرولیکی برای محاسبه قطر لوله و افت فشار مباحث مربوط به تئوری پمپها و شیرهای کنترلآشنایی با سایزینگ خطوط لوله غیر شبکه و تفاوت آن با سایزینگ خطوط به صورت شبکهمعرفی نرم افزار Pipenet و مقایسه آن با سایر […]

ادامه
دوره آموزشی شبیه سازی جریان های چندفازی توسط نرم افزار Pipesim (مقدماتی)

آشنایی کلی با محیط Pipesim و بخش های مختلف آنشبیه سازی خطوط لوله تک فازیمدل سیال Black Oil و Compositional شبیه سازی خطوط لوله نفتی با استفاده از مدل Black Oilآنالیز حساسیت و آنالیز سیستمشبیه سازی چاههای نفتی و استفاده از آنالیز گره ای برای تحلیل شرایط تولیدشبیه سازی خطوط لوله گازی با استفاده از […]

ادامه
دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار PIPESIM

آَشنایی با نمودارهای IPR و TPR آشنایی با محاسبات جریانی در چاههای نفت و گازشناسایی انواع رژیمهای جریانی در ستون چاهآشنایی با قابلیتها و محیط نرم افزارانجام تمرینهای عملی نرم افزار (Case Study)شبیه سازی خط لوله چند فازیشبیه سازی و آنالیز عملکرد جریانی چاه نفتیشبیه سازی و بررسی عملکرد جریانی چاه گازیشبیه سازی شبکه تولید […]

ادامه
دوره آموزشی HYSYS مقدماتی

ELM1-Getting StartedFocus:Basic simulation concepts; foundation ELM2-Thermodynamics and HYSYSFocus:Building a strong foundational understanding of thermodynamicsELM3–FlowsheetingFocus:Building a flowsheet, using sets and adjusts, manipulating flowsheets, and creating templatesELM4-NGL Fractionation TrainFocus:Add columns and extra specifications.ELM5-ReactionsFocus:Defining reactions and modeling conversion and equilibrium reactors in HYSYS

ادامه
دوره آموزشی طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار (Plate-Fin Heat Exchangers) به کمک نرم افزار Aspen Muse

آشنایی با مبدل های مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار کلیات، کاربردها، مزلیا و معایبانواع مبدل های حرارتی صفحه ای فین دارانواع فین ها و کاربردها، مزلیا و معایبمراجه معتبر در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دارآشنایی با پارامترهای هندسی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دارپارامترهای هندسی کلی پارامترهای هندسی فین […]

ادامه
دوره آموزشی آشنایی با نرم افزار (Aspen Icarus Process Evaluator ( IPE

مقدمه ای بر شبیه سازهای تجاری Aspen , Hysys,…آشنایی با محیط و منوهای نرم افزار Aspen Icarus و قابلیت های آنمبانی تخمین قیمت در فرایندهای شیمیاییاتصال پروژه شبیه سازی شده به Aspen IPE و حل مثال جهت برآورد سرمایه گذارینحوه سایزینگ و طراحی تجهیزاتحل مثال ( برآورد میزان سرمایه گذاری فرایند جداسازی منو کلروبنزن )معرفی […]

ادامه
OLGA پیشرفته

Network Pump (different types, centrifugal pump curve, on and off,…)Wax and asphaltine deposition and corrosion rate calculationPSV and depressurizing (leak)PID controllerSurgeSimulation of slug and relevant equipmentSeparatorTroubleshooting and questions

ادامه
HYSYS پیشرفته

ADV 1 – Distillation – LectureFocus: Principles of DistillationADV 2 – Distillation – WorkshopFocus: Principles of DistillationADV 3 –The OptimizerFocus: Using the optimizer with flowsheets, using the spreadsheet to perform calculations, selecting product specs to maximize profitADV 4 – Getting Started with Oil Industry FocusFocus: Introduce important concepts of HYSYS to beginner users.Fluid Packages, and […]

ادامه
دوره آموزشی هیدرات گازی

اجزای گاز طبیعی هیدرات گاز طبیعی ساختارهای هیدرات پیش بینی تشکیل هیدرات گاز طبیعی جلوگیری از تشکیل هیدرات گاز طبیعی در خطوط لوله انتقال گاز تشکیل هیدرات گاز طبیعی جهت ذخیره سازی و انتقال HNG افزودنیهای ترمودینامیکی و افزودنیهای سینتیکی تشریح نرم افزارهای پیش بینی تشکیل هیدرات شامل نرم افزار Hydrate Plus

ادامه
دوره آموزشی مواد ضد کف – ارزیابی و بررسی ساختار و عملکرد آنها در صنایع نفت و گاز

مواد ضد کف  ارزیابی و بررسی ساختار و عملکرد آنها در صنایع نفت و گاز کف چیست و بروز آن چه صدماتی را در پی دارد  واحد های کف زا در صنایع نفت و گاز  مواد ضد کف: ضد کف های پایه ارگانیک ضد کف های پودری ضد کف های پایه آبی (مائی)  ضد کف […]

ادامه
دوره آموزشی مبانی افزایش مقیاس در فرایندهای شیمیایی

مبانی افزایش مقیاس در فرایندهای شیمیایی ویسکوزیته مشخصات تلاطم و نحلیل توان استراتژی های افزایش مقیاس فرایندهای تک فازی در مایعات ماکرومیکسینگ مزو ماکرو میکسینگ افزایش مقیاس واکنشهای سریع

ادامه
دوره آموزشی کاربرد کاتالیزور در صنعت پلیمرها

معرفی انواع کاتالیزور مورد استفاده در سنتز پلیمرها پارامترهای موثر برانتخاب کاتالیزور مناسب مباحث ساختاری و مکانیزم عملکرد کاتالیزور  بررسی اثر کاتالیزور بر خواص نهایی در پلیمرهای مختلف تکنیک های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد افزودنی های پلیمری

ادامه
دوره آموزشی کاربرد کاتالیزور در صنعت پلیمر

 کاتالیزوزهای کاتیونی  اسیدهای برونشتد اسیدهای لوییس (یک جزیی- دو جزیی) کاتالیزورهای آنیونی کاتالیزورهای زیگلر ناتا (یک جزیی-دو جزیی) کاتالیزورهای حلقه شکن (یک جزیی- دو جزیی – چند جزیی) سنتز کاتالیزورها سنتز کاتالیزورهای کاتیونی  سنتز کاتالیزورهای آنیونی  سنتز کاتالیزورهای زیگلر ناتا شرایط واکنش  غلظت مونومر  غلظت کاتالیزور  زمان پیش اختلاط مواد قبل از واکنش  محیط واکنش […]

ادامه
دوره آموزشی شیمی آب بویلر

اسیدیته و قلیاییت آب بویلر سختی دائم و سختی موقت املاح کربنات و بیکربنات املاح سولفات املاح کلرور سایر املاح ذرات معدنی معلق در آب مواد ارگانیک و میکرو ارگانیسم ها گند زدایی تصفیه غشایی تصفیه با جذب سطحی تعویض یونی خورندگی وروشهای جلوگیری از خورندگی سایش با ذرات جامد معدنی روشهای مکانیکی مقابله با […]

ادامه
دوره آموزشی شیرین سازی گازها

تشکیل نفت و گاز سکو و عملیات دریایی لجن گیر  Slug catcher جدا سازی آب از گازwater dew point Hydro carbon dew pointجدا سازی هیدروکربن از گاز شیرین سازی گازGas sweetening هیدرات و دلایل تشکیل آنGas hydration واحد متان زدا واحد اتان زدا واحد پروپان زدا واحد بوتان زدا واحد های utility  (آب برق بخارو…) […]

ادامه
دوره آموزشی سوخت و راندمان و مدیریت انرژی

آشنایی با آنالیز اگزرژی و ترمودینامیک نیروگاههای حرارتی تاثیر سوخت مصرفی نیروگاه (گاز و گازوئیل) بر توان و راندمان واحدهای گازی تاثیر سوخت مصرفی نیروگاه (گاز و گازوئیل) بر توان و راندمان بخش بخار تاثیر سوخت مصرفی نیروگاه (گاز و گازوئیل) بر عمر تجهیزات و بازه های تعمیراتی افزایش توان و راندمان بخش های گاز […]

ادامه
دوره آموزشی احتراق و اصول عملکرد و بهره برداری از کوره ها

بخش اول: احتراق و اصول عملکرد و بهره برداری از کوره ها مقدمه احتراق  و انواع ان سوخت و خواص مهم سوختها محصولات احتراق کیفیت احتراق و مدیریت آن معایب کمبود و ازدیاد هوای در سوخت کوره تامین هوا و انتقال گازهای داغ خروجی ساختمان کوره ها مشعل آلودگی محیط بواسطه کوره ها هوای اضافی […]

ادامه
دوره آموزشی کنترل شیمیایی آب دیگهای بخار

مبانی دیگ های بخار تصفیه آب به منظور تولید بخار شیمی تصفیه آب شفاف سازی آب دیگ بخار ته نشین سازی آب فیلتراسیون آب رسوب دادن کلسیم و منیزیم شلاته کردن کلسیم و منیزیم تبادل یونی آب انواع خوردگی دیگ های بخار جلوگیری از خوردگی دیگهای بخار هوازدایی فیزیکی آب دیگ بخار مواد شیمیایی اکسیژن […]

ادامه
دوره آموزشی روشهای جداسازی و شناسایی در شیمی آلی

 روشهای جداسازی و شناسایی در شیمی آلی مواد آلی و اهمیت جداسازی آنها در صنعت کروماتوگرافی گاز و مایع  جذب سطحی شناورسازی  روشهای Purge and Trap تقطیر و جذب  استخراج تعویض یونی  روشهای غشایی  انواع روشهای دستگاهی برای شناسایی مواد آلی ( استفاده از امواج مادون قرمز- امواج ایکس و ماوراء بنفش – آنالیز رامان […]

ادامه
دوره آموزشی پلیمریزاسیون

معرفی روش های مختلف پلیمریزاسیون سینتیک واکنشهای پلیمریزاسیون روش های آنالیز و کنترل کیفی محصول واکنش انواع تکنیک های پلیمریزاسیون 

ادامه
خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها پلیمیزاسیونپلیمرهای طبیعی و مصنوعیپلاستیک هالاستومرهاانواع زوج پلیمرهاکریستالهای مایعپلیمرهای دندریتیکخواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهادانسیتهنقطه ذوبسختیضریب انبساط حرارتیهدایت الکتریکیتراکم پذیریخواص ترمودینامیکینقطه یا دمای شیشهانعطاف پذیریشفافیتتغییرات فازی پلیمرهاحلالیتطیف تفرق اشعه مجهولالکتروفورزویسکوزیته و رِئولوژی پلیمرهاخواص مغناطیسیپیزوالکتریکپیروالکتریک و فروالکتریکخواص نوری غیر خطیخواص سطحیخواص آکوستیکنفوذ پذیریکریستالیزاسیون پلیمرهاسیستمهای پلیمری نورافشان (لومینسانس)طیف مادون قرمزابعاد زنجیری پلیمرها و فواصل […]

ادامه
دوره آموزشی خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها پلیمیزاسیونپلیمرهای طبیعی و مصنوعیپلاستیک هالاستومرهاانواع زوج پلیمرهاکریستالهای مایعپلیمرهای دندریتیکخواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرهادانسیتهنقطه ذوبسختیضریب انبساط حرارتیهدایت الکتریکیتراکم پذیریخواص ترمودینامیکینقطه یا دمای شیشهانعطاف پذیریشفافیتتغییرات فازی پلیمرهاحلالیتطیف تفرق اشعه مجهولالکتروفورزویسکوزیته و رِئولوژی پلیمرهاخواص مغناطیسیپیزوالکتریکپیروالکتریک و فروالکتریکخواص نوری غیر خطیخواص سطحیخواص آکوستیکنفوذ پذیریکریستالیزاسیون پلیمرهاسیستمهای پلیمری نورافشان (لومینسانس)طیف مادون قرمزابعاد زنجیری پلیمرها و فواصل […]

ادامه
گزارش و تجزیه وتحلیل حوادث

تعریف و انواع حادثه – اصول بررسی(برنامه و تیم بررسی ، روشهای دستیابی به عوامل حادثه ) شناخت عوامل حادثه : اعمال و شرایط ناایمن ، عوامل طبیعی ، عوامل سهیم در حادثه هزینه های حوادث ، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم تهیه گزارش حوادث : لزوم تهیه گزارش حوادث کارکنان ، روش تهیه […]

ادامه
اصول بار برداری و بار بندی (ریگری)

محتوای دوره: آشنایی با تجهیزات تخلیه وبارگیریایمنی تجهیزات باربندیبازرسی دوره ای تجهیزات باربندیآشنایی با بلند نمودن بار وزوایه صحیح اسلینگ هاانواع اسلینگهابازرسی اسلینگهاآشنایی با بکارگیری واسنفاده صحیح از تجهیزاتآشنایی با مکانیزم بالا برهاآشنایی با کرن ونکات ایمنی کار با آنآشنایی با علائم قراردادیتجهیزات اصلی بستن بارتکنیکهای بستن بارآشنایی با تقسیم بار روی محورهاچگونگی مهار نمودن […]

ادامه
ایمنی گاز

شرح  دوره: ایمنی گاز یکی از مولفه های اصلی و حساس در مباحث ایمنی عمومی است، مباحثی چون ماهیت گازهای سمی و قابل اسشتعال، عملیات نشت یابی و گاز سنجی، بررسی استانداردهای جهانی در زمینه حدود مجاز مواجه با انواع گاز، میزان مجاز گاز در اجرای کار گرم و سرد، اصول کار در فضای بسته […]

ادامه
آشنائی با اصول ایمنی درتخلیه و بارگیری مواد شیمیایی خطرناک

محتوای دوره: آشنائی با خطرات مواد شیمیاییآشنایی با علائم و لوزی خطراتآشنایی با برگه اطلاعات ایمنی مواد خطرناک(MSDS)آشنایی با استاندارد های رایج درخصوص حمل ونقل مواد شیمیاییآشنایی با وسایل وتجهیزات باربرداریآشنایی با اصول باربرداریآشنایی با وسایل بالابر واصول ایمنی آنهاآشنایی با روشهای تخلیه وبارگیری مواد خطرناکآشنایی با وضایف ومسئولیتهای راننده ومتصدیان بارگیری وتخلیه مواد

ادامه
شبیه سازی مقدماتی با استفاده از نرم افزار HYSYS

آشنایی اولیه با نرم افزار HYSYS توانایی و دامنه کاربرد نرم افزار،‌ محیط Basis Manager،‌ محیط Simulation Environment، مفاهیم Flowsheet،‌Sub-flowsheet ، PFD، Streams، Unit operations، ایجاد PFD فرآیند، معرفی منوها و ابزارهای مختلف موجود در نرم افزار آشنایی با Fluid Package و اهمیت آن در شبیه سازی دقیق فرآیندهای شیمیایی تعریف مواد موجود و روش […]

ادامه
شبیه سازی پیشرفته با استفاده از نرم افزار HYSYS

 آشنایی با بخش Utility  نرم افزار آشنایی با مسئله هیدرات. منحنی های فازی سیال. آشنایی با نحوه وارد نمودن مشخصات فنی پمپ و کمپرسور ها در شبیه سازی فرایند. شبیه سازی واحد تقویت فشار گاز. شبیه سازی واحد شیمیایی تولید متانول. روش استفاده از Spread Sheet  در شبیه سازی فرایند. آشنایی با روش تهیه Template […]

ادامه
دوره مقدماتی HYSYS

تعریف مواد و معادلات حالت شبیه‌سازی جداکننده‌های دو فازی و سه فازی مطالعه موردی فرآیندها آشنایی با Adjust، Set و Recycle رسم نمودارهای T-xy و P-xy شبیه‌سازی سیکل سردسازی پروپان (Propane Refrigeration) شبیه‌سازی انواع واکنش‌های شیمیایی شبیه‌سازی برج‌های تقطیر، استخراج و جذب تعریف مواد فرضی و شبیه‌سازی فرایند انتقال گاز با استفاده از Pipesys شبیه‌سازی […]

ادامه
شبیه سازی پیشرفته در نرم افزار HYSYS

طراحی و شبیه‌سازی فرآیند شیرین‌سازی گاز ترش و بررسی انواع آمین‌ها طراحی و شبیه‌سازی فرآیند خشک کردن گاز با استفاده از TEG طراحی و شبیه‌سازی واحد  NGL Fractionationو Column Sizing طراحی و شبیه‌سازی سیکل سردسازی پروپان (Propane Refrigeration) شبیه‌سازی فرآیند تقطیر اتمسفریک و خلا نفت خام Dynamic Depressuring با استفاده از HYSYS و محاسبات MDMT […]

ادامه
اصول حریق پیشرفته

 اصول پیشگیری از حریق                                  کنترل اتمسفرهای انفجاری با روشهار Purging               معرفی انواع سیستم های اعلان حریق و گاز                مروری بر عملکرد انواع سیستم های F&G                طراحی انواع دتکتورها در مناطق سر پوشیده                 طراحی انواع دتکتورها در […]

ادامه
تجزیه و تحلیل حوادث

اصول و مفاهیم پایه در حوادث مروری بر مدلهای حوادث و مقایسه آنها با هم اصول و مبانی علت یابی ریشه ای حوادث تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از روش )RCA (Root Cause Accident Analysis- تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از روش beta Tripod  و کاربرد آن در صنایع فرایندی مروری بر روش […]

ادامه
نرم افزار lammps (شبیه سازی مولکولی به روش دینامیک مولکولی)

شبیه سازی مولکولی در بیشتر علوم و تکنولوژی ها کاربرد دارد. در زیر دوره های آموزشی به همراه سرفصل های انها ارائه شده است. البته لازم به ذکر است که این دوره ها بیشتر با تمرکز بر صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پلیمر طراحی شده است اما برای هر رشته یا صنعت دیگر نیز قابل […]

ادامه
طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا – قسمت دوم

بخش اول :  مبانی طراحی هیدرولیکی شبکه و تعیین هدرهای جمع آوری و تخلیه به مشعل سوزا محاسبات هیدرولیک خطوط ورودی شیرهای اطمینان معیارهای طراحی هیدرولیک شبکه (خروجی شیرهای اطمینان) روش ایزوترمال روش آدیاباتیک طراحی جداساز گاز- مایع طراحی Seal Drum بخش دوم:   نرم افزار FLARENET معرفی نرم افزار FlareNet  و شرح قابلیت های آن […]

ادامه
طراحی سیستمهای تخلیه به مشعل سوزا- قسمت اول

بخش اول : مبانی طراحی سیستم های تخلیه به مشعل سوزا کاربرد استانداردها انتخاب فشار طراحی تجهیزات فرایندی شرح خلاصه ای از مراحل طراحی سیستم های تخلیه به مشعل بررسی سناریوهای تخلیه انتخاب ادوات تخلیه مناسب طراحی ادوات تخلیه و شبکه تخلیه به مشعل طراحی مشعل سوزا بر اساس میزان تشعشع و نشر آلاینده ها […]

ادامه
شبیه سازی بسترهای جاذب با استفاده از نرم افزار ASPEN-ADSIM

۱-     خالص سازی هوا با استفاده از فرآیند جذب سطحی ▪ جذب دینامیک رطوبت از هوا ۲-      جداسازی مخلوط دی اکسیدکربن و متان ▪ جذب دینامیکی به منظور خالص سازی گاز طبیعی با استفاده از فرایند جذب سطحی ▪ فرایند سیکلی PSA چهار مرحله ای ۳-     جداسازی مخلوط پروپان/پروپیلن ▪ جذب دینامیک در یک بستر […]

ادامه
شبیه سازی و طراحی Cold Bux ها با استفاده از نرم افزار Aspen Muse

  آشنایی با مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار ·        کلیات، کاربردها، مزایا و معایب انواع مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار انواع فین ها و کاربردها، مزایا و معایب مراجع معتبر در طراحی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار آشنایی با پارامترهای هندسی مبدل های حرارتی صفحه ای فین دار ·        […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید