دوره آموزشی اتصال زمین در شبکه های الکتریکی و حفاظت در برابر صاعقه

آشنایی با خطرات و عواقب صاعقه در صنعتبررسی انواع اتصال به زمین:الکتریکی ،حفاظتی ،ابزار دقیق، مخابرات ، برقگیر و صاعقه گیرتعاریف و اصطلاحات در سیستم اتصال به زمینروش های اتصال به زمین در شبکه فشار ضعیف(TN ، TT ، TN-S ، TN-C ، TN-C-S وIT)محاسبات اتصال به زمین مطابق استانداردبا استفاده از الکترودهای نواری ، […]

ادامه
دوره آموزشی اپراتوری پست های فوق توزیع

آشنایی با شبکه و پست های انتقال و فوق توزیع سیستم انتقال)آشنایی اجمالی با تجهیزات پست و کاربرد تجهیزاتآشنایی اجمالی با انواع تست مبدل های قدرتآشنایی با تجهیزات حفاظتی و انواع تست های مبدل های قدرتآشنایی با قطع کننده های مدار قدرت و انواع آنهاآشنایی با تجهیزات حفاظتی و کنترلی خط و پست DCSآشنایی با […]

ادامه
دوره آموزشی هماهنگی حفاظتی رله ها (ستینگ گذاری رله ها و Coordination رله های واحد گازی با رله های پست و انتقال)

اهداف هماهنگی حفاظتی تعیین نواحی و هم پوشانی حفاظتی مراحل حفاظت و هماهنگی رله ها انواع منحنی های جریان زیاد مقایسه عملکرد انواع منحنی های رله های جریان زیاد عوامل موثر در تعیین زمان هماهنگی بین رله های جریان زیاد مرور بر اتصال کوتاه و کاربرد آن در هماهنگی حفاظتی انواع رله های جریان زیاد […]

ادامه
دوره آموزشی PLC S7 پیشرفته

معرفی سخت افزار S7-400  معمولی و S7-400H  افزونه  آشنایی با بلوکهای برنامه FB , FC , DB, SFB, SFC, OB طراحی آن طراحی توابع کاربردی صنایع نفت و گازو سیمان  آشنایی با انواع فرمتها در بلوکهای اطلاعاتی آشنایی با UDT  و مراحل کار با آن  آشنایی با آدرس دهی غیر مستقیم و کاربرد آن بررسی […]

ادامه
دوره آموزشی PCS7

Familiarity with PCSCreating a New DCS ProjectPCS7 TopologyPCS7 Networking DevicesWorking with Plant HierarchyConfiguring In Plant ViewConfiguring In Component ViewConfiguring Profibus NetworkConfiguring Redundancy in S7-400HConfiguring Ethernet NetworkContinues Function Chart Programming (CFC)Sequential Function Chart Programming(SFC)CFC Basic BlocksCFC Driver BlocksControl and Monitoring BlocksCompiling ProgramsConnecting To WinCCTest and Simulation of Project

ادامه
دوره آموزشی هماهنگی رله های حفاظتی با نرم افزار ETAP

آشنایی با نرم افزار ETAP معرفی مجموعه نرم افزاری ETAP و بررسی قابلیت های عملیاتی هر یک از ماژول های آننحوه ساخت پروژه جدیدمعرفی المان های مورد نیاز جهت ترسیم دیاگران تک خطی و نحوه ورود اطلاعات آنهاروش ترسیم و ویرایش دیاگرام تک خطی و ورود اطلاعات مورد نیاز به شبکهIMPORT و EXPORT کردن اطلاعات […]

ادامه
سرفصل دوره آموزشی Intools

انواع روش های تهیه مدارک ابزار دقیقDomain administration & system administrationماژول تعریف پروفایل های ابزار دقیقIndex ماژول Process dataماژول Specificationماژول Calculation ماژول Wiringماژول Loop diagramماژول Hook upماژول

ادامه
دوره آموزشی Electro Hyraulics & Electro Pnumatics

مقدمه ای بر اصول اساسی سیستم های کنترل سیر تحول سیستم های کنترلی از پنوماتیک تا فیلد باس مزایا و معایب هر کدام از سیستم های کنترلی اصول تهیه ی هوای فشرده: تولید، آماده سازی و توزیعکاربرد الکتروپنوماتیک و الکتروهیدرولیک در صنایع اصول عملکرد ادوات پنوماتیکی مانند انواع شیرهای راه دهنده، عملگرها، فلوکنترل ها و […]

ادامه
دوره آموزشی الکترو هیدرولیک و الکترو پنوماتیک

آشنائی و مروری بر مباحث هیدرولیک و پنوماتیک مقایسه کلی بین سیستم هیدرولیک و پنوماتیکمبحث سیگنال ( دجیتال و آنالوگ)بررسی و تحلیل انواع کنترل کننده هامباحث اصول و مبانی برق تعریف اتم و بررسی ساختمان اتم و ارتباط آن با اجسام رسانا و غیر ساناتعریف میدان الکتریکی و میدان مغناطیسیبررسی انواع تولید جریان الکتریسیته و […]

ادامه
دوره آموزشی Electrical heat tracing

توانایی طراحی سیستمElectrical heat tracing و تولید مدارک لازممحتوای دورهاطلاعات مورد نیاز برای شروع به طراحیمعرفی تجهیزات مورد استفاده در سیستم Electrical heat tracingمعرفی نرم افزار و شناخت Toolbar های آن طراحی Electrical heat tracing با نرم افزارتهیه نقشه های چیدمان Layoutتهیه MTO

ادامه
دوره آوزشی DCS-Maintenance

DCS UsersLogic Diadrams Code Gen. and Sequence of Error free for TransferSequense of Change signals channel according to FUM Cards PinsSequense of Rename Logic DiagramsES DynamicX- TerminalProcess FunctionsSequense of Creat PU logic diagrams YOM& YOP& YORSequence of PU Diagrams Code Gen. & TransferSequence of PU & SU Change Master and RedundancyLan Interconnection DiagramsSequence of Lan […]

ادامه
دوره آموزش (TXPTraining(GasTurbine

TXPDCSOverviewBreakTXPDCSOverviewBreakTXPOM650-OTDisplayFunctionsBreakTXPOM650-OTDisplayFunctions TXPOM650-OTDisplayFunctionsBreak TXPOM650-Logs,CurvesandASDBreakTXPOM650-LogicinOT(FUPDynamic)BreakTXPOM650-LogicinOT(FUPDynamic)TXPOM650-LogicinOT(FUPDynamic)BreakTXPAS620HW&SWBreakTXPAS620HW&SWCourseTitleTXP DCS Overview BreakTXPBasic AdministrationBreakTXPBasic Administration BreakOM650HW &SW TXPHW AS 620OM650HW &SW and DS670 BreakTXPHW AS 620 BreakTXPHW AS 620BreakTXPHW FUM Cards TXPHW FUM Cards BreakTXPSoftware SymbolsBreakTXPSoftware SymbolsBreakTXPSoftware Symbols TXPSoftware Symbols Break-ES 680 BreakES 680 BreakLAN(Terminal and Plant Bus)

ادامه
دوره آموزشی مقایسه شبکه های صنعتی

آشنایی با شبکه های صنعتی آشنایی با هرم اتوماسیون و شبکه های صنعتی معرفی و مقایسه توپولوژیهای مختلف شبکه های صنعتی آشنایی با روشهای دسترسی به شبکه های صنعتی معرفی شبکه اترنت صنعتیمقایسه پروتکلهای شبکه اترنت معرفی کانکشنهای سیستم کنترل زیمنس معرفی تجهیزات شبکه های اترنت و سوئیچ های صنعتی معرفی شبکه های اتوماسیون سطح […]

ادامه
دوره آموزشی مقدماتی DCS-TXP

DCS TXP تاریخچه و اجزای آنDCS معرفی ساختار TXP T2000 و TXP V7.4تفاوت DCSدر تجهیزات و در KKSو کلیات ساختاری آن DCS موقعیت تجهیزات TXPمعرفی ساختار تابلوهای ساختاری طراحی لاجیکES680 معرفیFUP-EDITOR نرم افزار FUP-EDITOR نرم افزارمعرفی مدرک InterconnectionFUM 210FUM511FUM230FUM 232FUM 530FUM 210FUM 210OTSUPUOTGAS TURBINE SGCGAS TURBINE SGC

ادامه
دوره آموزشی طراحی UPS و باطری شارژر

معرفی مراجع، استانداردها و اصطلاحات مربوط به AC UPS و DC CHARGERآشنایی با اصول کار UPS و باطری شارژر و انواع سیستمهای UPSآشنایی با انواع مصرف کننده های سیستمهای UPS و تهیه LOAD LISTبررسی نقشه تک خطی UPS، باطری شارژر و تجهیزات مربوطه شامل:ترانسها ( ایزوله / بای پس)یکسوساز (شارژر)باطریهادیود دراپر، مبدل DC/DC و بلوکینگ […]

ادامه
دوره آموزشی نت و استاتورهای Global & Single VPI

استاتور های Global VPI استاتور های Single VPI Conductive  injection  resin  posses مشکلات دیده شده در تزریق رزین 

ادامه
دوره آموزشی طراحی مهندسی پایه ابزاردقیق

آشنایی با روش های اجرای یک  پروژه صنعتی اشنایی با انواع پروژه های صنعتی (  E, EP , EPC ) مدارک مورد نیاز هرکدام از فاز های پروژه مدارک مورد نیاز فاز طراحی مهندسی پایه در بخش ابزاردقیق طراحی و تولید مدارک 

ادامه
دوره آموزشی طراحی پستهای نیروگاهی

 انواع نیروگاهها و اتصال آنها به شبکه آشنایی با تجهیزات پستهای نیروگاهی لاجیک عملکرد تجهیزات و فرمان از راه دور بر اساس مد های نیروگاه طرح حفاظتی پستهای نیروگاهی انتخاب ترانس اصلی و مصرف داخلی انواع اتصال ژنراتور و ترانسهای نیروگاه محاسبات ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ محاسبات مقاومت زمین در پستهای نیروگاهی تعیین سایز تجهیزات […]

ادامه
دوره آموزشی طراحی پستهای فشار قوی

آشنایی با تجهیزات پستهای فشار قوی محاسبات زمین پستهای فشار قوی بر اساس استاندارد محاسبات نرم افزاری زمین پستهای فشار قوی تعیین سایز تجهیزات پستهای فشار قوی محاسبات سیم گارد و مکان قرار گرفتن آنها محاسبات برقگیر و حفاظت در مقابل صاعقه و مکان قرار گیری برقگیرها محاسبات شینه های پستهای فشار قوی محاسبات ترانس […]

ادامه
دوره آموزشی طراحی پستهای فشار ضعیف

آرایش پستهای فشار ضعیف استاندارد تابلوهای فشار ضعیف باسبار و طراحی باسداکت فشار ضعیف لاجیک عملکرد تجهیزات و فرمان از راه دور بر اساس مد های نیروگاه طرح حفاظتی انواع تجهیزات قطع و وصل کننده فشار ضعیف

ادامه
وره آموزش حفاظت ژنراتور-ترانس

  حفاظت خطای استاتور                                                                حفاظت اتصال زمین استاتور ۹۵%                                         حفاظت اتصال زمین استاتور ۱۰۰% حفاظت قطع تحریک حفاظت عدم تعادل جریان  حفاظت خروج از سنکرونیزم حفاظت اضافه تحریک حفاظت ضد موتوری حفاظت کاهش و افزایش فرکانس حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ حفاظت پشتیبان خطای خارج از ژنراتور حفاظت دیستانس حفاظت نوسان توان حفاظت اضافه جریان […]

ادامه
آموزش آشنائی با کالیبراسیون سطح مایعات

مقدمه ای بر  اصول عملکرد level transmitter  و  level gauge ها در صنعت انواع level transmitter ها تفاوت ها و شباهتها کاربردهای انواع level transmitter  ها و  level gauge ها در صنعت مزایا و معایب انواع مختلف  level transmitter  ها و  level gauge  ها تجهیزات مورد نیاز در کارگاه کالیبراسیون نحوه عیب یابی level transmitter […]

ادامه
صول حفاظت پستهای فشار قوی

  هماهنگی حفاظتی رله های پست های فشار قوی اهداف هماهنگی حفاظتی دیاگرام تک خطی انواع حفاظت ها  تعیین نواحی و هم پوشانی حفاظتی حفاظت اصلی حفاظت پشتیبان مراحل حفاظت و هماهنگی رله ها پخش بار محاسبات اتصال کوتاه انتخاب رله ها انواع منحنی های جریان زیاد  استاندارد ANSI استاندارد IEC مقایسه عملکرد انواع منحنیهای رله های جریان […]

ادامه
حفاظت ژنراتور-ترانس مین-ترانس یونت

۱-    آموزش تخصصی سیستم حفاظت ژنراتور – ترانس مین-ترانس یونت با هدف آشنایی و تسلط به طریقه کارکرد سیستم وعیب یابی آن به صورت پیشرفته و تئوری–عملی –         مقدمه ای بر سیستم حفاظت الکتریکی نیروگاه –         اهداف سیستم حفاظت الکتریکی –         خطاهای داحلی محتمل در ژنراتور –         خطاهای خارجی محتمل در ژنراتور –         توابع حفاظتی […]

ادامه
تست و ستینگ رله له همراه نرم افزار DIGSI

۱٫ تست رله ها –          اتصال ترانسهای ولتاژ و جریان –          پیکربندی رله با نرم افزار Digsi   اجرای تنظیمات حفاظتی دریافت اطلاعات خطا و بررسی آنها تنظیم باینری تنظیم led نحوه اتصال به رله  –          تست حفاظت های موتوری و ترانسفورماتوری شامل: تست رله حفاظت جریان زیاد زمان ثابت تست دیفرانسیل دو و چند […]

ادامه
دوره آموزشی ستینگ گذاری رله ها و coordination رله های واحد گازی با رله های پست و انتقال

آشنایی با رله های سیستم پروتکشن اینترفیسهای مورد نیاز جهت ارتباط با رله آشنایی با نرم افزار ارتباط با رله ها آشنایی با لیست ستینگ ها آشنایی با اینترلاک های بین پست و نیروگاه نحوه جایگذاری ستینگ ها در رله نحوه تست ستینگها در رله

ادامه
دوره آموزشی ساخت شینه های استاتور ژنراتورهای نیروگاهی

مقدمه طراحی شینه تهیه تجهیزات برش وبافت و عایق گذاری پرس اولیه فرم عایق کاری پرس نهایی رنگ های حفاظتی آزمایش های الکتریکی 

ادامه
دوره آموزشی سیلابس دوره رله و حفاظت شبکه های الکتریکی LV با نرم افزار ETAP

۱٫آشنایی با نرم افزار ETAP معرفی مجموعه نرم افزاری ETAP و بررسی قابلیت های عملیاتی هر یک از ماژول های آن نحوه ساخت پروژه جدید معرفی المان های مورد نیاز جهت ترسیم دیاگران تک خطی و نحوه ورود اطلاعات آنها روش ترسیم و ویرایش دیاگرام تک خطی و ورود اطلاعات مورد نیاز به شبکه IMPORT  […]

ادامه
رله های حفاظتی ژنراتور و ترانسفورماتور واحد بخار

آشنایی با سیستم های حفاظت الکتریک عملکرد و وظایف سیستم های حفاظت الکتریک تجهیزات اصلی و جانبی سیستم های حفاظت ABB فانکشنهای حفاظتی ژنراتور فانکشنهای حفاظتی ترانس پروگرام نمودن رله های ABB با نرم افزار CAP2/316 تست رله و فانکشن های حفاظتی ژنراتور و ترانس کار با دستگاه آمیکرون تستهای راه اندازی

ادامه
دوره آموزشی طراحی پستهای فشار قوی بخش HV – AIS- GIS

معیار های انتخاب محل پست فشار قوی در شبکه ایران مدارک پایه  (دیاگرام تک خطی) معرفی تجهیزات اساسی و اصلی پست و معیارهای انتخاب و سفارش هر تجهیز اصول طراحی جانمایی و مقاطع تجهیزات پستهای AIS و GIS  محاسبات الکتریکی سیم و لوله محاسبات حفاظت از صاعقه در پستهای فشار قوی- محاسبات کابلهای فشار قوی […]

ادامه
دوره آموزی حفاظت ژنراتور-کلی

حفاظت خطای استاتور                                                                                       حفاظت اتصال زمین استاتور ۹۵%                                                     حفاظت اتصال زمین استاتور ۱۰۰% حفاظت قطع تحریک حفاظت عدم تعادل جریان  حفاظت خروج از سنکرونیزم حفاظت اضافه تحریک حفاظت ضد موتوری حفاظت کاهش و افزایش فرکانس حفاظت کاهش و افزایش ولتاژ حفاظت پشتیبان خطای خارج از ژنراتور حفاظت دیستانس حفاظت نوسان توان حفاظت اضافه جریان فازی […]

ادامه
دوره آموزش حفاظت ژنراتور

حفاظت خطای استاتورتشخیص خطای فازی– حفاظت دیفرانسیلحفاظت اضافه جریان جهت دار اتصال حلقهحفاظت پشتیبانحفاظت دیفرانسیل سرتاسریحفاظت خطای اتصال زمین استاتور حفاظت اتصال زمین استاتور ۹۵%حفاظت اضافه ولتاژحفاظت اضافه جریانترکیب حفاظت اضافه ولتاژ و اضافه جریان حفاظت اتصال زمین استاتور ۱۰۰%حفاظت خطای اتصال زمین روتورحفاظت قطع تحریک حفاظت امپدانسی افست موهوحفاظت ترکیبی امپدانسی و کاهش ولتاژیحفاظت […]

ادامه
دوره آموزشی حفاظت ترانسفورماتورهای قدرت

 انواع خطاها                                                                                                           […]

ادامه
دوره آموزشی حفاظت ترانس

حفاظت اضافه جریان شناسایی جریان هجومی حفاظت ترانس از طریق تجهیزات جانبی مانند رله بوخ هلت هماهنگی بین حفاظت بالادستی و پایین دستی ترانس حفاظت دیفرانسیل و تشخیص اشباع ترانسهای جریان

ادامه
دوره آموزشی حفاظت پست

۱٫طراحی نقشه های حفاظت پست طراحی مدارک Basic حفاظت تک خطی حفاظتی لیست تجهیزات تابلوهای حفاظت جداول تریپ حفاظتی لیست سیگنال و آلارم ۲٫حفاظت اضافه جریان اصول عملکرد سوژه های حفاظت اضافه جریان و خطای زمین مشخصه های عملکرد حفاظت OC/EF حفاظت اضافه جریان جهت دار ۳٫حفاظت ترانسفورمر اصول حفاظت دیفرانسیل بحث پایداری در حفاظت […]

ادامه
دوره آموزشی حفاظت

۱٫طراحی نقشه های حفاظت پست طراحی مدارک Basic حفاظت تک خطی حفاظتی لیست تجهیزات تابلوهای حفاظت جداول تریپ حفاظتی لیست سیگنال و آلارم ۲٫حفاظت اضافه جریان اصول عملکرد سوژه های حفاظت اضافه جریان و خطای زمین مشخصه های عملکرد حفاظت OC/EF حفاظت اضافه جریان جهت دار ۳٫حفاظت ترانسفورمر اصول حفاظت دیفرانسیل بحث پایداری در حفاظت […]

ادامه
دوره آموزشی تست رله ها

اتصال ترانسهای ولتاژ و جریان پیکربندی رله با نرم افزار Digsi  اجرای تنظیمات حفاظتی دریافت اطلاعات خطا و بررسی آنها تنظیم باینری تنظیم led نحوه اتصال به رله  تست حفاظت های موتوری و ترانسفورماتوری شامل: تست رله حفاظت جریان زیاد زمان ثابت تست دیفرانسیل دو و چند نقطه ای تست بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و […]

ادامه
دوره آموزشی تست و راه‌اندازی تجهیزات الکتریکی

 تست کابل ها از قبیل تست میگر، های پات، پیوستگی و. . . . تست سیستم ارتینگ از قبیل مقاومت چاه ارت، پیوستگی و . . . تست الکتریکی ژنراتورها و تابلوی تغذیه ی آنها از قبیل تست عایقی، تست های رتور و سیم پیچ و. . . تست های ترانس از قبیل تست عایقی، […]

ادامه
دوره آموزش تست رله ها

اتصال ترانسهای ولتاژ و جریان پیکره بندی رله تست رله  حفاظت جریان زیاد زمان ثابت تست دیفرانسیل دو و چند نقطه ای تست بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل در مقابل جریان هجومی تست تشخیص همزمانی جریان هجومی و خطا و خروج از بلاکینگ حفاظت جریان زیاد و دیفرانسیل تست حفاظت در مقابل شار اضافه […]

ادامه
دوره آموزشس تست ، نگهداری و عیب یابیترانسفورماتورها

مقدمه ای بر ترانسفورماتورها ، ساختمان داخلی، تجهیزات جانبی و ساختارهای عایقی عیب یابی بر اساس آزمونهای سنتی ترانسفورماتور (مگر، نسبت تبدیل، مقاومت سیم پیچ، تانژانت دلتا،تقسیم شار و ….) عیب یابی و ارزیابی وضعیت ترانسفورماتور بر اساس تست های نوین  ترانسفورماتورها از جمله FRA، FDS، PDC، PD و ترموگرافی ارزیابی وضعیت ترانس بر اساس […]

ادامه
دوره آموزشی ایمنی برق صنعتی

۱ مقدمه ۱-۱ آشنایی با خطرات برق ۱-۲ آشنایی با لوازم ایمنی برق فردی و گروهی براساس استانداردهای مربوطه ۱-۳ انواع برق گرفتگی   ۲ عوامل موثر در برق گرفتگی ۲-۱ جریان، ولتاژ،فرکانس ۲-۲ نوع جریان ۲-۳ مدت زمان عبور جریان ۲-۴شرایط فردی و محیطی   ۳ اقدامات نجات دهنده ۳-۱ آشنایی با نحوه مراقبت […]

ادامه
دوره آموزشی آشنائی با مهندسی نگهداری تجهیزات ابزاردقیق

مقدمه ای برلزوم مهندسی نگهداری تجهیزات ابزاردقیق استانداردهای معمول در مهندسی نگهداری ابزاردقیق در صنعت کالیبراسیون دورهای تجهیزات ابزاردقیق تجهیزات مورد نیاز  جهت کالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق  حفاظت ادوات ابزاردقیق (  ingress protection  و electrical explosure) روش های حفاظت و نگهداری تجهیزات ابزاردقیق ( فشارسنج ها /ترانسمیتر ها / سوئیچ ها و ترمومیتر ها و …. […]

ادامه
دوره آموزش نرم افزار ETAP- مقدماتی

آشنایی بانحوه انتخاب مشخصات تجهیزات سیستم­ قدرت در نرم افزارETAP: – آشنایی با انواع بارهای الکتریکی و تهیه لیست بارها آشنایی با نرم افزارETAP و نحوه تشکیل یک پروژه در محیط نرم افزارETAP : –  آشنایی کلی با محیط نرم افزارETAP – تشکیل سیستم تک خطی شبکه قدرت با توجه بهLOAD LIST یاSLD  شبکه – […]

ادامه
دوره آموزشی نرم افزار ETAP- پیشرفته

مطالعات سیستم قدرت: – مرور اجمالی مطالب دوره مقدماتی– محاسبات اتصال کوتاهاجرای مطالعات سیستم قدرت با نرم افزار ETAP– مطالعات اتصال کوتاه (تعیین سناریوهای ممکن و انجام تنظیمات مربوطه برای تعیین حداقل و حداکثر جریان اتصال کوتاه شبکه قدرت)مطالعات سیستم قدرت– موتور استارتینگ– پایداری گذرا در شبکه های قدرت– هارمونیک هااجرای مطالعات سیستم قدرت با […]

ادامه
دوره آموزشی DELTAV CONTROL SYSTEM

ContentDeltaV System OverviewDeltaV System ConceptsConfiguration AssistantContinuous Historian AdministrationControl StudioExploring the Library TemplatesFunction Block TemplatesModule TemplatesCreating a PID ControlContext MenusSystem TimeDatabase AdministratorDeltaV ExplorerDeltaV Operate ConfigureFlexLockUser ManagerDeltaV Operate RunDeltaV Books OnlineCreating and Testing a Project

ادامه
با پیتِک همراه شوید