دوره آموزشی Gas Turbine Failures Analysis Training Course

TOPICS COVEREDGas Turbine Components Materials Degradation Condition and Life Assessment of components and rotors What is failure analysis? Failure Investigation How Gas Turbine Components Fail Case StudiesLearning OutcomesUnderstand the techniques and skills required to failure analysis and life assess gas turbine critical components.Develop a detailed knowledge of the materials used in the gas turbine hot […]

ادامه
دوره آموزشی Weld Inspection

Welcome to the course, IntroductionsOverview to InspectionTerms and Definitions used in WeldingDuties of a Welding InspectorMaterial InspectionCodes & Standards(Welding Procedures (WPS & PQRWeld SymbolsWelder ApprovalManual Metal Arc Welding (MMA) /Tungsten Inert Gas Welding (TIG)Inert/Active Gas Welding (MIG/MAG) / Submerged Arc WeldingWelding DiscontinuitiesWelding ConsumablesDT TechniquesNDT Techniques & ApplicationsGas Welding and Cutting _Arc Welding, CuttingWelding Safety/ Weldability […]

ادامه
دوره آموزشی نکات کاربردی پروسه های جوشکاری رایج و عیوب جوش

چهار پروسه جوشکاری رایج در صنعت جوشکاری الکترود دستی SMAW جوشکاری با حفاظت گاز GMAW MIG /MAG جوشکاری تنگستن GTAW جوشکاری زیر پودری SAW Process اصول فرآیند منبع تغذیه – منبع نیرو ، تجهیزاتپارامترهای جوشکاری ( … & A & V )مبحث قطبیت در جریان DC – وزش قوس در DC – جریان متناوبالکترود– طبقه […]

ادامه
دوره آموزشی فرآیند ها و تجهیزات سالن رنگ خودروسازی

تشریح کامل فرآیند PT تشریحکامل فرآیند ED تشریح فرآیند ED SANDING تشریح فرآیند فرآیند سیلر و PVC تشریح فرآیند سیستم سانترال تشریح فرآیند کابین آستر تشریح فرآیند کابین Wet Sanding تشریح فرآیند کابین رویه و کلیر تشریح فرآیند سیستم سیرکولاسیون تشریح فرآیند پولیشکاری

ادامه
دوره آموزشی بازرسی رنگ سطح ۳

آشنایی با اجزا رنگمقدمه ای بر خوردگی , انواع آن و روش های کنترلیبررسی مشخصات فنی سیستم رنگ Painting specification””تقسیم بندی درجه خوردگی در سازه های خشکی و دریاییآشنایی با سیستمهای پوششی روشهای پیشرفته کنترل شرایط محیطی مروری بر چک لیست های بازرسی رنگ و پوششکالیبراسیون دستگاه ها و تجهیزات روشهای غیر مخرب بازرسی پوششروشهای […]

ادامه
دوره آموزشی طراحی سیستم حفاظت کاتودیک

معرفی مراجع و استانداردهای سیستم حفاظت کاتودیکآشنایی با انواع خوردگی فلزات و روشهای کاهش و کنترل آنآشنایی با انواع روشهای حفاظت کاتودیک (ساختار، کاربرد، مزایا و معایب،…)آشنایی با تجهیزات سیستم حفاظت کاتودیک:بررسی انواع آندها و بستر آندی (مشخصات، معیارهای انتخاب، کاربرد…)معرفی انواع کابل های سیستم حفاظت کاتودیکبررسی انواع پوشش عایق کننده سطوح فلزات (Coatings)معرفی مشخصات […]

ادامه
دوره آموزشی Cathodic Protection

انواع روشهاپوششها و حفاظت کاتدیایستگاه های اندازه گیری (Test Points)معیارهای حفاظت کاتدیتداخل جریانحفاظت بیش از حدحفاظت تقاطع هاتجهیزات مورد استفاده در سامانه حفاظت کاتدیتجهیزات اندازه گیری در سامانه حفاظت کاتدیحفظ و نگهداری سامانه حفاظت کاتدیمانیتورینگ سامانه حفاظت کاتدیکاربرد سامانه های حفاظت کاندیانواع بسترهای آندی

ادامه
دوره آموزشی Cast Iron Welding

Introdution to welding; Arc & Fusion weldingCodes & StandardsWelding Parameters, WPS, WQTWelding Inspection processWelding Processes; GMAW, SMAW, SAW, GTAWSteels & Cast IronWeldabilityCast Iron welding; basicCast Iron welding; guidelines, parameters,…CI welding in industryWelding Defects, shape, location, cause,..Acceptance criteriaRepairsCI Welding ConsumablesCI Welding SafetyOverview to NDTCommon NDT applicable for CIReview & Questions

ادامه
دوره آموزشی آزمون های غیرمخرب قطعات توربین گازی و ارزیابی و تخمین عمر باقیمانده قطعات توربین گازی

TOPICS COVEREDGas Turbine Components Materials Degradation Condition and Life Assessment of components and rotors What is failure analysis? Failure Investigation How Gas Turbine Components Fail Case StudiesLearning OutcomesUnderstand the techniques and skills required to failure analysis and life assess gas turbine critical components.Develop a detailed knowledge of the materials used in the gas turbine hot […]

ادامه
دوره آموزشی آشنایی با استانداردها

پیدایش استاندارد و سیر تکاملی انطبقه بندی استانداردها و دامنه کاربرد آنهاساختار و ترمینولوژی استانداردهابررسی تفاوتهای کد و استانداردبررسی تعابیر واژه های حقوقی و فنی استفاده شده در استانداردهابیان نکات کاربردی در استفاده از استانداردهاآشنایی با specification و معرفی چند نمونه از آنمعرفی فشرده برخی از استانداردهایی که هر مهندس شاغل در صنعت با توجه […]

ادامه
دوره آموزشی ورق های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز۲

متالورژی و خواص ورق هاتفاوت آنالیز Heat و Productمفاهیم انجام تست های ضربه در دمای زیر صفر درجه سانتی گرادروش های تولید ورقعیوب ایجاد شده در ورق هابررسی و تحویل ورق بر اساس استاندارد ASME sec. IIفولادهای مورد استفاده در احداث ورق ها بازرسی چشمی و ابعادیبررسی گواهینامه هاتست های مخرب در تولید ورق هاتست […]

ادامه
دوره آموزشی ورق های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز ۲

متالورژی و خواص ورق هاتفاوت آنالیز Heat و Productمفاهیم انجام تست های ضربه در دمای زیر صفر درجه سانتی گرادروش های تولید ورقعیوب ایجاد شده در ورق هابررسی و تحویل ورق بر اساس استاندارد ASME sec. IIفولادهای مورد استفاده در احداث ورق هابازرسی چشمی و ابعادیبررسی گواهینامه هاتست های مخرب در تولید ورق هاتست های […]

ادامه
دوره آموزشی یاتاقانهای بابیتی

آشنایی با مکانیسم های حرکت وروش های غلبه بر اصطکاک.آشنایی با انواع یاتاقانآشنایی با اجزای یاتاقانآشنایی با خواص مکانیکی و متالورِیکی یاتاقانهاروش های انتخاب یاتاقانعوامل موثر برعمر یاتاقان واجزای مرتبطروش های بازسازی یاتاقان

ادامه
دوره آموزش دوره تست و بازرسی لوله براساس استاندارد API 5L

متالورژی و خواص لوله هاروش های تولید لولهویژگی های مورد نیاز فولادهای مورد استفاده در خطوط لولهAPI 5L فولادهای مورد استفاده در احداث خطوط لولهتست های مخرب در تولید لوله هابررسی کربن معادل و اهمیت آنبازرسی چشمی و ابعادیبررسی گواهینامه هاتست های غیر مخرب در تحویل گیری لوله هاتست های هیدرو استاتیکپوشش برای لوله هاالزامات […]

ادامه
دوره آموزشی روشهای ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده اجزای بویلر (سرفصل ۲)

خرابی‌های ناشی از خوردگی سمت آب/بخار خرابی‌های ناشی از خزش و گسیختگی تنشی معرفی فولادهای مورد استفاده در اجزای بویلر اهمیت و ضرورت تخمین عمر باقیمانده روشهای غیر مخرب تخمین عمرروشهای محاسباتی تخمین عمر خرابی‌های ناشی از خوردگی سمت دود/آتشمطالعات موردی و امتحان متدولوژی تخمین عمر و مطالعات موردیروشهای بازرسی اجزای بویلر روشهای مخرب تخمین […]

ادامه
دوره آموزشی خواص مکانیکی و فیزیکی پلیمرها

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها                                                                              پلیمیزاسیون پلیمرهای طبیعی و مصنوعی پلاستیک ها لاستومرها انواع زوج پلیمرها کریستالهای مایع پلیمرهای دندریتیک خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها دانسیته نقطه ذوب سختی ضریب انبساط حرارتی هدایت الکتریکی تراکم پذیری خواص ترمودینامیکی نقطه یا دمای شیشه انعطاف پذیری شفافیت تغییرات فازی پلیمرها حلالیت طیف تفرق اشعه مجهول الکتروفورز ویسکوزیته […]

ادامه
دوره آموزشی تعیین مشخصات پیشرفته کاتالیستها

 تعیین مشخصات پیشرفته کاتالیستها  آشنایی با مشخصات پیشرفته کاتالیستها اسیدها و بازهای جامد که به عنوان پایه کاتالیستها به کار می روند کاربرد مفاهیم عملی کاتالیستها برای کنترل واکنشها انتخاب پذیری واکنش و مدل های سینتیکی سینتیک واکنشهای سطحی کاربرد مفاهیم عملی برای کنترل انتخاب پذیری واکنش و مدلهای میکروسینتیکی

ادامه
دوره آموزشی پلیمریزاسیون

روشهای پلیمریزاسیون روش پلیمریزاسیون توده ای (مزایا-معایب) روش پلیمریزاسیون محلولی(مزایا-معایب) روش پلیمریزاسیون تعلیقی(مزایا-معایب) روش پلیمریزاسیون امولسیونی(مزایا-معایب) مقایسه سیستمهای مختلف پلیمریزاسیون انواع خواص فیزیکی پلیمرها نقطه نرمی(softening point)-تردی (brittleness)-جمع شدگی (shrinkage)-چقرمگی (toughness)-شاخص جریان مذاب (MFI)-چگالی (density) خواص شیمیایی پلیمرها پلیمرهای ترموپلاستیک, ترموست و الاستومر- کوپلیمرهای بلاک و گرافت

ادامه
دوره آموزشی افزودنیهای پلیمری

پلاستیسایزرها-مواد مقاوم در مقابل آتش-مواد اثر گذارنده بر خواص الکتریکی-افزودنیهای چوب-انتی اکسیدانها- مواد مقاوم کننده در مقابل نور- مواد هسته زا- مواد رنگ زا (آلی- معدنی)- مواد صیغل دهنده- مواد ضد چسبندگی- مواد پر کننده و تقویت کننده- مواد تسهیل کننده فراوری- سایر افزودنیها جابجایی افزودنیها مسایل ایمنی اختلاط افزودنیها با رزین انتخاب بهینه افزودنیها

ادامه
دوره آموزشی افزایش مقیاس در ساخت کاتالیستها

 افزایش مقیاس در ساخت کاتالیستها  مفهوم کاتالیست واکنشهای کاتالیستی افزایش مقیاس در واکنشهای چند فازی واکنشهای چند فازی مایع-مایع واکنشهای چند فازی مایع-جامد واکنشهای چند فازی مایع-گاز

ادامه
دوره آموزشی ورق های مورد استفاده در صنعت نفت و گاز

مباحث اولیه شناخت ورق ها شامل: فولادهای مورد استفاده در احداث ورق ها روش های تولید ورق متالورژی و خواص ورق ها عیوب ایجاد شده در ورق ها تفاوت آنالیز Heat و Product بررسی و تحویل ورق بر اساس استاندارد ASME sec. II مباحث مربوط به بازرسی و کنترل کیفیت: بازرسی چشمی و ابعادی تست […]

ادامه
دوره آموزشی شناسایی الکترودها و نحوه انتخاب آنها

آشنایی با خواص مکانیکی فلز جوش نحوه جوشکاری و پارامترهای موثر بر عملیات جوشکاری و شرایط انجام جوشکاری شناسایی الکترودها در روش SMAW برای فولادهای ساده کربنی بر اساس ASME Sec. II شناسایی الکترودها در روش SMAW برای فولادهای آلیاژی بر اساس ASME Sec. II شناسایی الکترودها در روش TIG شناسایی الکترودها در روش MIG

ادامه
دوره آموزشی روش های استاندارد کنترل کیفیت رنگ های صنعتی

محتوی دوره آموزشی روش های استاندارد کنترل کیفیت رنگ های صنعتی آشنایی با خوردگی و اهمیت رنگ و پوشش در حفاظت از خوردگی تقسیم بندی محیط های خورنده آشنایی با ساختار و شیمی رنگ تقسیم بندی انوع رنگ ها مکانیزم های پخت رنگ سیستم های رنگ مراحل کلی ساخت رنگ های صنعتی تست های کنترل […]

ادامه
دوره آموزشی روشهای استاندارد کنترل کیفیت پوششهای رنگ

۱٫آزمونها ماده پوششی -نمونه برداری از مواد پوششی جهت کنترل کیفیت -شرایط آزمایشگاهی استاندارد جهت کنترل کیفیت -آزمونهای ماده پوش داخل ظروف بسته بندی -آزمونهای فیلم تَر ۲٫آزمونهای فیلم خشک -آزمونهای فیزیکی ، مکانیکی (آزمونهای چسبندگی، مقاومت به ضربه ها، تعیین مقاومت به سایش، تعیین انعطاب پذیری، آزمون خراش، آزمون منفذیابی و …) -آزمونهای محیط […]

ادامه
دوره آموزشی روشهای ارزیابی وضعیت و عمر باقیمانده اجزای بویلر

اهمیت و ضرورت تخمین عمر باقیمانده  خرابی‌های ناشی از خوردگی سمت دود/آتش روشهای مخرب تخمین عمر معرفی فولادهای مورد استفاده در اجزای بویلر روشهای محاسباتی تخمین عمر روشهای بازرسی اجزای بویلر  خرابی‌های ناشی از خزش و گسیختگی تنشی متدولوژی تخمین عمر و مطالعات موردی خرابی‌های ناشی از خوردگی سمت آب/بخار مطالعات موردی و امتحان

ادامه
حفاظت کاتدی سطح ۱ و ۲

مروری بر خوردگی پیل های الکتروشیمیایی پوشش های حفاظتی اصول کاربر÷دی الکتریسیته در حفاظت کاتدی اصول و مفاهیم حفاظت کاتدی سیستم حفاظت کاتدی با روش آندهای فدا شونده (Sacrificial system) سیستم حفاظت کاتدی با روش اعمال جریان (Impressed current system) تستها و تجهیزات مربوط حفاظت کاتدی استانداردهای حفاظت کاتدی معیارهای حفاظت کاتدی تداخل و جریان […]

ادامه
متالورژی عمومی

اصول کاربردی متالورژی (ریز ساختار- دیاگرام فازی- خواص مکانیکی)عملیات حرارتی فلزاتآشنایی با انواع آزمونهای مخرب (DT) و غیر مخرب (NDT) متداول استانداردها و نکات کاربردی در اجرای آزمونهای مکانیکی معرفی آزمونهای پرتابل (field testing)آشنایی با روشهای سریع و غیر تخریبی شناسایی فلزاتآشنایی با انواع خوردگی فلزاتآشنایی با اصول انتخاب مواد و الزامات آنویژگی ها و […]

ادامه
نکات کاربردی بازرسی اقلام فلزی

مخاطبان  مدیران، هماهنگ کنندگان، کارشناسان و بازرسان واحدهای بازرسی فنی، کنترل کیفیت و دستگاه نظارت  شرح دوره و دستاوردها  یکی از مسئولیتهای مهمی که در مسیر شغلی دانش آموختگان رشته های مهندسی بر عهده آنان قرار خواهد گرفت، بازرسی تجهیزات صنعتی است. نکته ای که وجود دارد این است که بازرسی، گستره وسیعی را در […]

ادامه
طراحی و کاربرد لوله های غیر فلزی پلی اتیلن و سایر لوله های غیر فلزی

آشنایی با متریالهای غیر فلزی و نحوه تولید آنها شامل لوله های پلی اتیلن، پلی پروپیلین، GRE، GRV، GRP، PVC و UPVC آشنایی با استانداردهای متریالهای غیر فلزی پلی اتیلن و سایر لوله های غیر فلزی کاربرد لوله های غیر فلزی در سیستم Under Ground الزامات مورد نیاز لوله های غیر فلزی در طراحی سیستم […]

ادامه
اصول متالورژی عمومی

آشنایی با مفاهیمخواص فیزیکی و مکانیکی (سختی، استحکام، خستگی، خزش و …)انواع خوردگی و آشنایی با انتخاب موادمعرفی گروههای اصلی موادفلزات آهنی (معرفی، دسته بندی، کاربرد، شرایط سرویس)فلزات غیر آهنی (معرفی، دسته بندی، کاربرد، شرایط سرویس)کلید فولادآشنایی با کلید فولاد و نحوه استفاده از آنآشنایی با اصول عملیات حرارتیآشنایی با نمودار تعادلی آهن/ کربنآشنایی با […]

ادامه
دستورالعمل جوشکاری، گزارش تائید آن و تایید صلاحیت جوشکار (WPS -PQR- WPQ)

مخاطبین دوره مهندسان و کارشناسان مواد و متالورژی، پایپینگ، مکانیک * سرپرستان، کارشناسان، تکنسینها و بازرسان واحدهای مهندسی، طراحی، بازرسی فنی، کنترل کیفیت و دستگاه نظارت * دانشجویان علاقه مند مهندسی مکانیک و مواد شرح دوره و دستاوردها مطابق استانداردهای جهانی، جوشکاری از فرآیندهای خاص بوده و تنها با کنترل کیفیت محصول پس از تولید، […]

ادامه
خوردگی میکروبی در برج های خنک کننده- سرفصل دوم

 تعریف خوردگی   تاریخچه فناوری خوردگی در جهان  خسارتهای خوردگی  جنبه های الکتروشیمیایی خوردگی  واحدهای اندازه گیری میزان خوردگی بررسی انواع برج های خنک کننده و آشنایی با عملکرد آنها انواع خوردگی و خوردگی های مشاهده شده در برج های خنک کننده خوردگی بیولوژیک تئوری های مرتبط با مکانیسم خوردگی بیولو‍ژیک ارگانیسمهای دخیل در فرآیند […]

ادامه
خوردگی میکروبی در برج های خنک کننده

تعریف خوردگی عمومی تعریف خوردگی میکروبی انواع میکرو ارگانیزم های مولد خوردگی مکانیزم خوردگی الکتروشیمیایی و میکروبی باکتری های احیا کننده سولفات SRB مشکلات ناشی ازSRB  در صنعت باکتری های اکسیدکننده آهن باکتری های شوره گذار باکتری های لجن ساز باکتری های گوگردی جلبک ها و قارچ ها بایو فیلم آزمایش های متداول در کنترل […]

ادامه
طراحی لوله‌های جداری و آسترگذاری

  انواع روش های طراحی لوله های جداری آزمایشات کنترل کیفیت لوله های جداری و وسایل جانبی مشخصات مکانیکی لوله ها: BURSTPRESSURE_TENSILESTRENGTH مشخصات مکانیکی لوله ها: MINIMUM YIELD STRENGTH بررسی اثر نیروهای فشاری و کششی روی مقاومت های مکانیکی لوله نحوه طراحی لوله های جداری بر اساس یوکش نحوه طراحی لوله های جداری بر اساس […]

ادامه
دوره آمادگی ورود به بازار کار ویژه فارغ التحصیلان و دانشجویان مهندسی مواد، متالورژی و مکانیک

برای ورود به بازار کار آماده شویم عنوان دوره آموزشی  تخصصی-کاربردی مدت  (ساعت) تاریخ برگزاری روز و ساعت  برگزاری هزینه دوره  (ریال) نامگذاری و شناسایی فولادهای متداول در صنعت و روش کاربرد کلید فولاد ۸ ۲۰ و ۲۱ آذر پنجشنبه ۱۶ تا ۲۰ جمعه ۸ تا ۱۲ ۷۰۰۰۰۰ استانداردهای طراحی، ساخت و بازرسی ۸ ۲۷ […]

ادامه
آشنایی با اصول بازرسی و چگونگی کنترل کیفیت قطعات و تجهیزات فولادی

هدف دوره: آشنایی با استانداردهای صنعتی و نیز آلیاژهای آهنی متداول در صنعت با تاکید بر متالورژی کاربردی و روش نامگذاری فولادها و چدنها به همراه اصول کنترل کیفیت قطعات با آزمونهای مخرب سرفصل دوره: ماژول ۱- استاندارد ۱٫آشنایی با انواع استانداردها و دامنه کاربرد هر یک از آنها (بین المللی، کارخانه ای و …) […]

ادامه
آشنایی با استانداردهای خوردگی

۱٫Galvanic Corrosion •Some Important Corrosion Types •Stress Corrosion •Pitting Corrosion •Uniform Corrosion Hydrogen Attack ۲٫Corrosion Resistance Material Selection ۳٫General Principles for Selection of Cracking Resistance Material ۴٫Evaluation and Definition of Service Conditions ۵٫Selection of Pre-Qualified Material Resistance to SSC/SCC ۶٫Qualification of Material for H2s Services ۷٫Factors Effective to Carbon and Low Alloy Steel Corrosion in […]

ادامه
دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس ISO/IEC 17025

دوره آموزشی آشنایی با سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس ISO/IEC 17025 مخاطبان:  تمامی مدیران فنی آزمایشگاه، مدیران کیفی آزمایشگاه، تکنسینهای آزمایشگاه و مدیران مجموعه هایی که قصد دارند این استاندارد را در آزمایشگاه پیاده نمایند شرح دوره و دستاوردها این استاندارد توسط خبره ترین کارشناسانِ ISO و IEC و با هدف یکسان سازی کیفیت […]

ادامه
دوره آموزشی دستورالعمل جوشکاری و گزارش تائید آن

مخاطبان:  مهندسان و کارشناسان مواد و متالورژی، پایپینگ، مکانیک ، سرپرستان، کارشناسان، تکنسینها و بازرسان واحدهای مهندسی، طراحی، بازرسی فنی، کنترل کیفیت و دستگاه نظارت ، دانشجویان علاقه مند مهندسی مکانیک و مواد شرح دوره و دستاوردها:مطابق استانداردهای جهانی، جوشکاری از فرآیندهای خاص بوده  و تنها با کنترل کیفیت محصول پس از تولید، امکان تصمیم […]

ادامه
دوره آموزشی آشنایی با مکانیزم‌‌های زوال در صنعت و روشهای بررسی و ارزیابی آن

مخاطبان : مهندسان و کارشناسان صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش – مدیران فنی آزمایشگاه -تکنسینهای آزمایشگاه شرح دوره و دستاوردها : سطح عملکرد یک قطعه در سرویس، نه تنها با ویژگی ذاتی مواد سازنده آن ارتباط دارد بلکه به وسیله سیستم تنشی که بر آن عمل می کند و نیز شرایط محیطی، کنترل می […]

ادامه
علل زوال لوله‌های بویلر و روشهای پیشگیری از آنها

انواع زوالهای لوله‌های بویلر معیارهای طراحی و آلیاژهای مورد استفاده زوالهای ناشی از خوردگی سمت آب/بخار و روشهای پیشگیری زوالهای ناشی از خوردگی سمت آتش/دود و روشهای پیشگیری زوالهای ناشی از خزش و گسیختگی تنشی و روشهای پیشگیری زوالهای ناشی از انواع خستگی آسیبهای ناشی از انواع سایش زوالهای ناشی عدم کنترل کیفیت مطالعات موردی

ادامه
دوره آشنایی با WPS,PQR,WQT مطابق با استانداردهای ISO 15614-1,ISO 15609,EN 288,EN287

در این دوره سعی خواهد شد تا با موارد ذیل دانشجو آشنایی پیدا کند:۱-    آشنایی با نحوه انجام تست جوشکارWQT2-    آشنایی با متغیرهای تست جوشکار۳-    نحوه انجام تستهای تکمیلی۴-    نحوه خواندن و نوشتن گواهینامه جوشکاری۵-    آشنایی با نحوه انجام تایید دستورالعمل جوشکاریPQR6-    آشنایی با پارامترهای موثر در PQR7-    نحوه انجام تستهای تکمیلی۸-    نحوه پرکردن فرمت […]

ادامه
اصول آنالیز خرابی

Principles of Failure Analysis Course Overview Failure of engineering structures in industry can cause loss of life, unscheduled shutdowns, increased maintenance and repair costs, and damaging litigation disputes. To prevent future recurrence of the problem it is essential to carry out an investigation aimed at determining the root cause of failure. The results of the […]

ادامه
محتوای دوره مدلسازی و شبیه سازی رفتار قطعات کامپوزیتی

مقدمه ای بر روش اجزا محدود و بیان دلایل نیاز به نرم افزار تحلیل اجزای محدود آشنایی با قسمت های مختلف Abaqusو ارتباط آن با سایر نرم افزارها حل یک تمرین ساده(جهت آشنایی سطحی با نرم افزار) تعیین خواص مواد در آباکوس، مواد الاستیک در آباکوس، مواد پلاستیکدر آباکوس، مواد کامپوزیتدر آباکوس، آشنایی نحوه تعریف […]

ادامه
دوره بازرسی قطعات و سازه های کامپوزیتی

ضرورت بازرسی سازه­های کامپوزیتی بررسی تاثیر خرابی روی خواص مکانیکی سازه بررسی انواع خرابی (شکست، ترک، هیدرولیز، انواع لکه­های سطحی) فرآیند بازرسی و ارزیابی آسیب­های سازه­ای بررسی کامل روش های تست قطعات کامپوزیتی غیر مخرب (بررسی چشمی، سنجش رطوبت، ترموگرافی، آلتراسونیک، تکنولوژی شیروگرافی و …) نمونه­گیری بررسی روشهای آماری کنترل کیفیت کنترل الیاف و پارچه […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید