دوره آموزشی آمادگی آزمون PMP 2

بررسی ساختار آزمون (تعداد، ترکیب و نوع پرسش ها، مدت زمان پاسخگویی و … )مرور نکات مهم هر یک از فصلهای استاندارد PMBOK Guide مرور نکات تستی هر یک از فصلهای استانداردبحث و بررسی در مورد تستهای نمونه برای هر یک از فصلهای استانداردمرور نکات مهم “مسئولیت حرفه‌ای مدیران پروژه” مرور نکات تستی “مسئولیت حرفه‌ای […]

ادامه
دوره آموزشی زمان و هزینه در پروژه

تعریف پروژهتعریف مدیریت پروژهاستانداردهای مدیریت پروژهتوانایی‌ها و خصایص شخصیتی مدیران پروژه‌ها؛فرآیندهای مدیریت پروژهفرآیندهای آغازین پروژهچگونگی تجزیه و تحلیل و شبکه‌ی فعالیت‌های پروژه؛محاسبات شبکه،برنامه‌ریزی منابع،موازنه‌ی هزینه و زمان و چگونگی تهیه‌ی برنامه‌ی نهایی؛فرآیندهای اجراییفرآیندهای کنترل…فرآیندهای اختتامروش ارزش کسب شدهمسایل عمومی در مدیریت هزینه هامدیریت هزینه پروژه هاابزارهای تکمیلی

ادامه
دوره آموزشی مدیریت سازمان های فرآیند محور

تعریف فرآیند و فرآیند محوریمزایای فرآیند محوریانوع فرآیندهابهبود مستمر و مدیریت فرایندگام های طراحی فرآیندهامهندسی مجدد فرآیندهاشش سیگما وبهبود فرآیندهاعوامل موفقیت در بهبود فرآیندهاسیستم های کنترل

ادامه
دوره آموزشی طراحی انبار

سیستم های انبار و انبارداری ماموریت های یک انباروسائل ذخیره سازیعملیات دریافت و ارسال و سیستم های ذخیره و بازیابی خودکارعملیات انتخاب سفارش و سیستم های انتخاب سفارشطراحی انبارمسائل مکان یابی انبار (گسسته و پیوسته)مسائل چیدمان انبارش تخصصیمسائل چیدمان انبار پیوستهطراحی قفسه

ادامه
دوره آموزشی کنترل موجودی ۲

روش های تعیین اندازه دسته سفارشبرنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP-II)برنامه ریزی تولید ادغامیبرنامه اصلی تولیدبرنامه ریزی ظرفیت مورد نیاززمان بندی تولیدتولید به موقع (JIT)نظریه محدودیت (TOC)مدیریت زنجیره تامین (SCM)

ادامه
دوره آموزشی کنترل موجودی ۱

تعریف موجودی و هزینه های مرتبطروش های پیش بینی تقاضامقدار سفارش اقتصادیمقدار تولید اقتصادیمدل های کمبودمدل های چند کالایی و محدودیت های متناظرمدل های تخفیفسیستم های احتمالی موجودی سیستم احتمالی سفارش دهی تک دوره اییبرنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)

ادامه
دوره آموزشی اقتصاد مهندسی

مفاهیم اساسی اقتصاد مهندسیاصول پایه ای در اقتصاد مهندسیمعرفی و کاربرد فاکتورهاحالتهای مخصوص فرایند مالیتکنیکهای اقتصاد مهندسی وکاربرد آنهاتجزیه و تحلیل اقتصاد بعد از کسر مالیاتتجزیه و تحلیل اقتصادی در شرایط عدم اطمینانکاربرد روشهای ریاضی در اقتصاد مهندسیآشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری در اقتصاد مهندسی

ادامه
دوره آموزشی مدیریت پروژه

معرفی و آشنایی اجمالی با پروژه و مدیریت پروژهحوزه های نه گانه مدیریت پروژه و فرآیندهاساختارسازمانی مدیریت پروژهآشنایی اجمالی با انواع قراردادEPC در پروژه های صنعتیمدارک طراحی و مهندسیبرنامه ریزی مهندسی، تدارکات و اجرافرآیند کنترل پروژه در مدیریت مهندسی پروژه های EPCمراحل اختتامی در مدیریت مهندسی پروژه های EPC

ادامه
دوره آموزشی آمادگی آزمون PMP

بررسی ساختار آزمون (تعداد، ترکیب و نوع پرسش ها، مدت زمان پاسخگویی و … )مرور نکات تستی هر یک از فصلهای استانداردبحث و بررسی در مورد تستهای نمونه برای هر یک از فصلهای استانداردمرور نکات تستی “مسئولیت حرفه‌ای مدیران پروژه” بحث و بررسی در مورد تستهای نمونه برای”مسئولیت حرفه‌ای مدیران پروژه” برگزاری دو آزمون (شبیه‌سازی […]

ادامه
دوره آموزشی کاربردی ایجاد و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO)موفق

اصول طرح ریزی یک PMO موفق:دستاوردهای پیاده سازی PMOدر سازمان ها و پروژه هاسطوح بلوغ دفتر مدیریت پروژهعوامل موفقیت PMO در سازمان ها و پروژه هاکارکردها و مدل های PMO و چگونگی انتخاب آن هاگام های عملی طرح ریزی متدولوژی مدیریت پروژه توسط PMOتعیین محدوده اختیارات PMO:جایگاه PMO در ساختارهای سازمانیشرح وظایف و مسئولیت های […]

ادامه
دوره آموزشی مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK و آمادگی آزمون PMP

Chapter 0: Prefaceآشنایی با موسسه مدیریت پروژه‌ی آمریکا PMI، آشنایی با آزمون PMP، روش تدریس و …Chapter 1: IntroductionPMBOK چیست؟، پروژه چیست؟، طرح چیست؟، پورتفولیو چیست؟ مدیریت پروژه، طرح، پورتفولیو و …، تعریف و انواع PMO و …Chapter 2: Organizational Influencesعوامل اثرگذار داخل و خارج سازمان بر پروژه کدامند؟Chapter 3: Project Management Processes & Project […]

ادامه
دوره آموزشی آمادگی آزمون – IPMA 2

بررسی ساختار آزمون (تعداد، ترکیب و نوع پرسش ها، مدت زمان پاسخگویی و … )تشریح استاندارد ICBبحث و بررسی در مورد سوالات نمونهبرگزاری دو آزمون (شبیه‌سازی آزمون)معرفی تفصیلی منابع آموزشی آمادگی برای آزمون

ادامه
دوره آموزشی آمادگی آزمون IPMA

بررسی ساختار آزمون (تعداد، ترکیب و نوع پرسش¬ها، مدت زمان پاسخگویی و … )تشریح استاندارد ICBبحث و بررسی در مورد سوالات نمونه برگزاری دو آزمون (شبیه‌سازی آزمون)معرفی تفصیلی منابع آموزشی آمادگی برای آزمون

ادامه
کاربرد نرم افزار Excel در مدیریت پروژه

آشنایی با مبانی و کلیات برنامه‎ریزی و کنترل پروژه جایگاه نرم افزار در امور مدیریت پروژه ها بررسی کاربرد اکسل در مدیریت پروژه  مرحله بندی و فازبندی پروژه تعریف و پایش شاخص های پروژه برنامه زمانی پروژه تخمین بودجه پروژه مدیریت ارزش کسب شده (EVM) ابزارهای مدیریت منابع انسانی مدریت شرح وظایف پایش گزارش های […]

ادامه
مدیریت کیفیت پروژه‎های EPC براساس استاندارد PMBOK

آشنایی با چگونگی برنامه ریزی مدیریت کیفیت پروژه به تفکیک حوزه های مهندسی، خرید کالا و ساخت آشنایی با چگونگی تضمین کیفیت در پروژه های EPC به تفکیک حوزه های مهندسی، خرید کالا و ساخت آشنایی با چگونگی انجام کنترل کیفیت در پروژه های EPC به تفکیک حوزه های مهندسی، خرید کالا و ساخت چگونگی […]

ادامه
مدیریت کیفیت پروژه‎ ها براساس استاندارد PMBOK

اهداف دورهآشنایی کارشناسان و مدیران مرتبط با امور اجرایی پروژه ها با مفاهیم، کلیات و اصول پیاده‎سازی مدیریت کیفیت پروژهآشنایی با فرایندهای موردنیاز برای حصول اطمینان از برآورده شدن نیازهای پروژهتوانایی اجرای برنامه‌ریزی، تضمین و کنترل کیفیت پروژه توسط شرکت‎کنندگان دوره رئوس مطالب قابل ارائه در دوره جامع مدیریت پروژهکلیات فرایندهای اصلی مدیریت کیفیت پروژهبرنامه […]

ادامه
مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK:2013

مقدمه :   مدیریت پروژه به مفهوم بکارگیری دانش، مهارت­ها، ابزارها و تکنیک­های لازم برای دستیابی به موفقیت پروژه است؛ و موفقیت پروژه به مفهوم آن است که پروژه تحویل محصول یا خدمت نهائی خود را در زمان، هزینه و عملکرد تائید شده به انجام برساند. از این رو مدیریت پروژه دانش و مهارت ایجاد توزان […]

ادامه
آموزش نرم افزار Microsoft Office Project 2010

مشخصات دوره: این دوره برای کسانی که قصد دارند به کار برنامه ریزی و کنترل پروژه مشغول شوند، مدیران پروژه، کارشناسان مهندسی صنایع، مکانیک، برق، عمران، کامپیوتر و سایر رشته های مهندسی، مدیران و کارشناسان سازمانهایی که به نوعی با پروژه ها در ارتباط می باشند توصیه می شود. زمان دوره ۲۴ ساعت می باشد. […]

ادامه
طراحی و پیاده سازی فرم های سازمانی در شیرپوینت ۲۰۱۰ به وسیله ی اینفوپث ۲۰۱۰

  What is InfoPath? What is new in InfoPath? Exploring the client Interface Step To Create InfoPath Template Data Source Layout Controls Views Design Checker Publish Form Template   Form Base Opening and using Forms Create Form Create from Layouts Themes Modify Table Preview form Formatting Formatting Text Formatting Table Form Controls Using Repeating Table […]

ادامه
مایکروسافت پراجکت سرور ۲۰۱۰ ( Project Server 2010Microsoft Office)

نگاه اجمالی راهکار مدیریت پروژه‌جامع(EPM) راهکاری شامل مجموعه‌ای از نرم‌افزارهای مرتبط است که شرکت مایکروسافت جهت استفاده‌ به منظور کنترل و مدیریت پروژه‌ها در سازمان‌ها ارائه می‌کند. EPM می‌تواند: اطلاعات پروژه‌ها و گزارش‌های مربوطه را از طریق شبکه منتشر کرده و دسترسی اشخاص به شکل کنترل شده به اطلاعات پروژه‌ها را فراهم سازد. از طریق […]

ادامه
نظام آراستگی

  هدف :  چرخه عمر سازمان، شرایط متنوعی را به سازمان تحمیل می‌کند. هر سازمان در هر دوره از عمر خود نیازمند رفتار خاصی از سوی مدیر، بنیانگذاران و کارکنان است. آراستگی در مرحله تکامل به بعد از دوره عمر سازمان از الزامات است. هدف این دوره نسبت‌یابی آراستگی در طول چرخه عمر سازمان است. […]

ادامه
فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفاده از نرم افزار Expert Choice

اهداف دوره: آشنایی با تصمیم‌گیری چند شاخصه آشنایی با روش AHP در حد کاربردی توانایی مدلسازی و حل مسایلAHP با استفاده از نرم افزار EC   سرفصل دوره: تصمیم گیری چیست؟ آشنایی کلی با روش‎های تصمیم گیری‎های چند شاخصه (MADM) آشنایی با ویژگی های روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) آشنایی با طیف ساعتی ساخت […]

ادامه
مطالعات جامع امکان‎سنجی طرح های صنعتی

اهداف دوره: دوره آموزشی کلیات مطالعات امکان‎سنجی ویژه مدیران ارشد و میانی سازمانها، موسسات دولتی و خصوصی، مشاوران، کارشناسان، محققین، دانشجویان و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. هدف از این دوره، تربیت افراد متخصصی است که علاوه بر درک اصول اقتصادی، تحلیل هزینه فایده و تسلط بر مفاهیم اقتصاد، نظیر خالص ارزش فعلی طرح […]

ادامه
تئوری‎های تصمیم‎گیری در مدیریت به همراه آموزش نرم افزار Expert Choice

اهداف دوره: آشنایی با تصمیم‎گیری و انواع آن آشنایی با متدهای مرسوم تصمیم‌گیری در مدیریت توانایی مدلسازی و حل مسایل تصمیم‌گیری چند شاخصه     سرفصل دوره: تصمیم گیری چیست؟ سطوح تصمیم گیری درجه سختی تصمیم گیری انواع تصمیم گیری بر مبنای اطلاعات موجود زمان و تصمیم گیری فرآیندهای تصمیم گیری تصمیم گیری‎های فردی تصمیم […]

ادامه
رویکردی بر شش سیگما

مفاهیم و تعاریف معرفی فرآیند و فازهای اصلی متدولوژی نحوه انتخاب پروژه تعیین اهداف پروژه شناسایی و معرفی ابزارهای مورد استفاده برنامه ریزی و مدیریت پروژه فاز اندازه گیری و تعیین چگونگی اندازه گیری و نمونه برداری تجزیه و تحلیل سیستم های اندازه گیری تعیین قابلیت فرآیند نحوه شناسایی علل ریشه ای ارائه راه حل […]

ادامه
مدیریت انرژی Energy Management

مروری بر تعاریف و اصطلاحات مدیریت انرژی مروری بر الزامات مدیریت انرژی بر مبنای استانداردهای بین المللی نحوه برنامه ریزی برای استقرار سیستم مدیریت انرژی مکانیزمهای اندازه گیری و محاسبات انرژی در سازمانها ارائه راهکارها و هزینه های پیشنهادی کاهش مصرف انرژی بهینه سازی مصرف انرژی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی ( حرارتی […]

ادامه
چرخه مدیریت بهره وری

اصول و مفاهیم بهره وری در سازمان عوامل موثر در افزایش و کاهش بهره وری شاخص های بهره وری ، اندازه گیری بهره وری مدیریت کیفیت جامع اصول چهارده گانه دمینگ مدل کانو استراتژی های بهبود بهره وری فرایند گرایی تعیین شاخص های عملکردی و مستندسازی فرایندها فنون آماری و فنون تصمیم گیری برای بهبود […]

ادامه
سیستم مدیریت هزینه های کیفیت C.O.Q

بررسی مفاهیم هزینه کیفیت و نقاط هزینه زا در سیستم کیفیت نیازمندیهای یک سیستم هزینه یابی کیفیت و مراحل استقرار سیستم شناخت هر یک از مراحل و انجام کار گروهی برای شبیه سازی هر یک از آنها چگونگی مشارکت کارکنان انتخاب تیم هزینه یابی کیفیت و نقش ها ارزیابی وضعیت هزینه ها در وضعیت جاری […]

ادامه
سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست HSE

آشنایی با سیستم مدیریت HSE اصطلاحات و تعاریف رایج در سیستم مدیریت HSE دسته بندی خطرات و عوامل زیان آور محیط کار و محیط زیست علل ایجاد حوادث و هزینه های آن آشنایی با اشکال مختلف آلودگی محیط زیست تشریح الزامات سیستم مدیریتHSE آشنایی با روشهای مختلف ارزیابی ریسک HSE تشریح روش ارزیابی ریسک ارائه […]

ادامه
مدیریت تولید ناب

جهان بینی صنعتی و امواج تمدن ، تولید ناب چیست ؟ بررسی فرایندهای صنعتی از سه دیدگاه متفاوت معرفی اتلاف هفت گانه و ریشه های اتلاف کار ارزش آفرین و ارزش نیافرین نگاهی به سیستم تولید به موقع ( JIT ) و برخی از اصول بکار رفته تفکر ناب چیست ؟ نقشه برداری جریان ارزش

ادامه
مدیریت تغییر و تحول

تعریف تغییر و تحول سازمانی دسته بندی انواع مختلف تغییرات و عوامل تاثیر گذار بر آنها ( عوامل درون سازمانی و برون سازمانی) گستره تغییر در سازمانها از ابعاد سازمانی ، فناوری ، فرهنگی و منابع انسانی انواع استراتژی های تغییر و تحول و ضرورت بروز تغییر رهبری تحول روش ها مقابله با مقاومت در […]

ادامه
طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول A.P.Q.P

آشنایی با تعاریف و اهداف اجرایی A.P.Q.P آشنایی با اصطلاحات مرتبط آشنایی با مراحل اجرایی A.P.Q.P طراحی و تعریف برنامه طراحی و توسعه محصول طراحی و توسعه فرایند صحه گذاری محصول و فرایند تولید انبوه تشریح مراحل اجرایی A.P.Q.P

ادامه
نرم‌افزار Primavera Enterprise

تشکیل ساختار پروژه‌ای سازمان (EPS) ایجاد پروژه جدید در نرم‌افزار تعریف و تخصیص ساختار شکست کار پروژه (WBS) تعریف فعالیت‌ها تعریف روابط بین فعالیت‌ها تعریف و تخصیص تقویم زمان‌بندی فعالیت‌های پروژه تعریف محدودیت‌ها (قیدهای زمانی) آنالیز داده‌های زمان‌بندی تعریف و تخصیص نقش‌ها (Roles) تعریف منابع تخصیص منابع و هزینه‌ها آنالیز منابع و هزینه ذخیره‌سازی برنامه […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید