مدارک و Specهای مرتبط باطراحی سیستمهای پایپینگ

در این بخش مدارک نمونه و Specification های مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ ارائه می گردد. ۱- Piping Material Specification ۲- Sample Plot Plan ۳- piping plan ۴- Line List ۵- HDPE Pipe-Material Specifications & Design Requirements  

ادامه
کدها و استانداردهای مرتبط با پایپینگ

در این قسمت کدها و استانداردهای مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ ارائه شده است. ۱- ASME B31.1-2004 ۲- ASME B31.3-2004 ۳- ASME B31.3 INTERPRETATION ۴- ASME B31.3-2006 ۵- ASME B31.3-2008 ۶- Asme B31.5- 1992 ۷- ASMEB31.1-2007 ۸- ASME B16.10 Face to Face and End to End Dimension of Valves ۹- ASME B16.11 Forged Fittings, Socket […]

ادامه
فایلهای آموزشی سیستمهای پایپینگ

در این بخش فایلها و جزوات آموزشی مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ اعم از تئوری و نرم افزارهای مرتبط ارائه می گردد. ۱- POWER PLANT PIPINGS ۲- Piping Design and Application Workshop ۳- Piping Stress Analysis Case Study ۴-Pipe Supports and Restraints ۵- Piping Drawings Basics

ادامه
کتابهای مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ

در این بخش کتابهای مرتبط با طراحی سیستمهای پایپینگ اعم از تئوری و نرم افزارهای مرتبط ارائه می گردد. ۱- Pipe Drafting and Design ۲- ASME Overview Of Process Plant Piping System Design ۳- Piping and Pipelines Assessment Guide ۴- Corrosion Engineer Reference Book ۵- Piping Materials Guide, Selection & Application ۶- Piping Systems Pipeline […]

ادامه
با پیتِک همراه شوید