از سیر تا پیاز استاندارد_ بخش ۳

تاریخچه ایزو سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) که در اکتبر ۱۹۴۶ تأسیس و از فوریه ۱۹۴۷ شروع به فعالیت نموده است ، مهمترین سازمان جهانی…

بیشتر

از سیر تا پیاز استاندارد_ بخش ۲

انواع استانداردها الف – استانداردهای کارخانه ای یا شرکتی این استانداردها آنهایی هستند که در حوزه یک کارخانه یا شرکت اعتبار دارند. این نوع استاندارد…

بیشتر

نادر سلمانی خاص

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی سوابق کاری: استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی آب ومحیط زیست (گروه مهندسی آب…

بیشتر

نادر حسنلی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع   سوابق کاری: بیش از ۲۸ سال سابقه کار  در حوزه های مختلف مدیریتی شامل: حوزه تدوین استراتژی…

بیشتر

مهدی شهرادنیا

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکترا D.B.A از دانشگاه اصفهان سوابق کاری: ۳۰ سال سابقه فعالیت در دانشگاه اصفهان با سمت های مشاور حقوقی رئیس دانشگاه،…

بیشتر
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز