محسن دلفان

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مواد-گرایش شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد مهندسی از دانشگاه علم و صنعت تهران. سوابق کاری: ۲۰ سال…

بیشتر

علی فهیمی

سوابق تحصیلی: کارشناسی ارشد تبدیل انرژی از دانشگاه آزاد کاشان. سوابق کاری: ۱۳ سال تجربه بعنوان مدیر دانش نیروگاه سیکل ترکیبی قم، سرپرست اورهال- مسئول…

بیشتر

حافظ غفاری

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناس ارشد مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار   سوابق کاری: سرممیز بین المللی OHSAS18001 با ثبت رسمی در IRCA –…

بیشتر
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز