hm-vcYyQjL-T0oVC2hHjJ0NaHweZL9WpjOlFNAu_auk

طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه،واحدهای یوتیلیتی نفت و گاز با نرم‌افزار Thermoflow

متاسفانه این دوره در حال حاضر قابل ثبت نام نیست درصورت نیاز فرم زیر را تکمیل کنید


  توضیحات

  بررسی سیکل ترمودینامیکی نیروگاه‌های گازی و سیکل ‌های تولید همزمان برق/بخار و سیکل ترکیبی

  1. سیکل ساده توربین گاز
  2. بررسی اثرات تغییرات دما، فشار و رطوبت بر توان و راندمان سیکل
  3. سیکل ترکیبی تک فشاره
  4. بررسی اثرات تغییرات دما، فشار و رطوبت بر توان و راندمان
  5. بررسی اثرات افزودن داکت‌برنر بر راندمان و توان تولیدی سیکل
  6. سیکل ترکیبی دوفشاره
  7. بررسی اثرات تغییرات دما، فشار و رطوبت بر توان و راندمان سیکل
  8. سیکل ترکیبی دوفشاره با گرمایش مجدد
  9. بررسی اثرات تغییرات دما، فشار و رطوبت بر توان و راندمان سیکل

  روش‌ها و معیارهای کلی طراحی بویلرهای نیروگاهی

  1. آشنایی با بویلرهای مورد استفاده در واحدهای بخاری (Conventional Boilers) ، کارکرد، راندمان و موارد استفاده
  2. آشنایی با بویلرهای مورد استفاده در واحدهای سیکل‌ترکیبی (HRSG Boilers) ، مشخصات کارکرد، راندمان و موارد استفاده
  3. آشنایی با افت‌های حرارتی و فشاری در المان‌های مختلف بویلرهای واحدهای بخاری
  4. طراحی بویلرهای Conventional ، چیدمان المان‌ها، طراحی کوره، المان‌های Convective، بخشهای پیش‌گرمکن هوا و اگزوز
  5. آشنایی با افت‌های حرارتی و فشاری در المان‌های مختلف بویلرهای HRSG
  6. بررسی آرایش المان‌های بویلر در طرح بویلر ۷۰۰ تنی طرح IHI واحد ۲۵۰ مگاواتی یک نیروگاه حرارتی
  7. بررسی آرایش المان‌های بویلر در طرح بویلر HRSG 160 تنی طرح نیروگاه‌های کلاس E
  8. طراحی بویلر‌های بازیاب حرارت با هدف تولید در طرح‌های تولید پراکنده و تولید همزمان حرارت و برق
  9. در نظر گرفتن سیستم‌های کنترل خوردگی در خروجی بویلر با استفاده از کنترل دمای دود خروجی و دمای آب ورودی به بویلر

  آشنایی با ماژول‌های مختلف نرم‌افزار Thermoflow- بخش‌‌های GT Pro و GT Master
  پروژه‌ها:

  1. شبیه‌سازی سیکل ترکیبی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با آرایش ۱X2 X2 بر پایه توربین‌های گازی V94.2 و توربین بخار E-Type زیمنس، در شرایط طراحی با استفاده از GT-Pro
  2. شبیه‌سازی سیکل ترکیبی یک نیروگاه سیکل ترکیبی با آرایش ۱X2 X2 بر پایه توربین‌های گازی V94.2 و توربین بخار E-Type زیمنس، در شرایط بهره‌برداری با استفاده از GT-Master
  3. شبیه‌سازی رفتار گذاری یک نیروگاه سیکل ترکیبی با آرایش ۱X2 X2 بر پایه توربین‌های گازی V94.2 و توربین بخار E-Type زیمنس، با استفاده از نرم‌افزار GT-TRANS

  اصول و مبانی کار با نرم‌افزار:

  ۴٫ آشنایی با ماژول‌ GT-Pro ویژه شبیه‌سازی سیکل‌ساده و ترکیبی توربین گاز در شرایط طراحی
  ۵٫ انتخاب توربین گاز از کتابخانه نرم‌افزار و تطبیق آن با توربین گاز مورد استفاده
  ۶٫ ساخت مدل توربین گاز جدید و افزودن آن به کتابخانه نرم‌افزار با استفاده از ماژول GT-Template
  ۷٫ معرفی انواع آرایش بویلر بازیاب و چیدمان آن در HRSG Arrangement
  ۸٫ آشنایی با ماژول‌ GT-Master ویژه شبیه‌سازی سیکل‌ساده و ترکیبی توربین گاز در شرایط خارج از طراحی
  ۹٫ آشنایی با ماژول GT TRANS جهت شبیه سازی واحدهای سیکل ترکیبی در شرایط Transient
  ۱۰٫ استفاده از ماژول Multiple Runs جهت تحلیل حساسیت پارامترهای مختلف سیکل‌های گازی، بخاری و سیکل‌ترکیبی
  ۱۱٫ اصول شبیه سازی وابسته به زمان در نرم افزار GT Trans
  ۱۲٫ اجرای نرم‌افزار و تنظیمات اولیه
  ۱۳٫ تنظیمات اولیه نرم‌افزار و آرایش سیکل و تجهیزات
  ۱۴٫ تعریف سوخت مصرفی نیروگاه
  ۱۵٫ تاثیرات حضور سولفور در سوخت بر روی شبیه‌سازی
  ۱۶٫ تعیین سطوح فشار بویلر و توربین بخار
  ۱۷٫ تنظیمات سایت نیروگاه
  ۱۸٫ انتخاب نوع سیستم خنک‌کن نیروگاه
  ۱۹٫ تنظیمات آب تغذیه نیروگاه
  ۲۰٫ گزینه‌های محاسباتی
  ۲۱٫ روش‌های طراحی خودکار و تعریف‌شده توسط کاربر
  ۲۲٫ افت‌های فشار در سیستم انتقال بخار
  ۲۳٫ مصارف داخلی و افت‌های کلی توان در نیروگاه
  ۲۴٫ هزینه‌های ساخت نیروگاه
  ۲۵٫ شرایط زمین و آب در نیروگاه
  ۲۶٫ ساختمان‌های نیروگاه
  ۲۷٫ ویرایش آرایش سیکل
  ۲۸٫ انتخاب توربین گاز
  ۲۹٫ تنظیمات توربین گاز
  ۳۰٫ تنظیمات اصلی توربین
  ۳۱٫ سیستم‌های خنک‌کن هوای ورودی توربین گاز
  ۳۲٫ تصحیح توربین گاز مطابق شرایط سازنده
  ۳۳٫ استفاده از محاسبه‌گر خودکار نرم‌افزار برای تصحیح شرایط عملکرد توربین
  ۳۴٫ تغییر منطق کنترل توربین گاز
  ۳۵٫ گرمایش سوخت و خنک‌کاری توربین
  ۳۶٫ برداشت هوا از کمپرسور
  ۳۷٫ مصارف داخلی و سایر تنظیمات توربین گاز
  ۳۸٫ مشخصات تجهیز توربین گاز
  ۳۹٫ تنظیمات فرآیندی توربین بخار و بویلر بازیاب
  ۴۰٫ محاسبه سطوح حرارتی بویلر
  ۴۱٫ مفهوم پینچ و ارتباط آن با بخار تولیدی در بویلر
  ۴۲٫ داده‌های فرآیندی بویلر بازیاب
  ۴۳٫ تعیین مقدار پینچ و اپروچ بویلر
  ۴۴٫ تنظیمات مسیر و سایزینگ مسیر دود بویلر
  ۴۵٫ سایر تنظیمات بویلر
  ۴۶٫ فرضیات ترمودینامیکی طراحی بویلر
  ۴۷٫ طراحی سخت‌افزار بویلر
  ۴۸٫ تنظیمات تجهیز بویلر
  ۴۹٫ تنظیمات مدار آب تغذیه بویلر
  ۵۰٫ کنترل دمای آب ورودی به بویلر
  ۵۱٫ تعیین متریال پیش‌گرم‌کن آب بویلر
  ۵۲٫ سیستم جبران بخار دی‌اریتور- پِگینگ
  ۵۳٫ انتخاب و تعیین آرایش پمپ‌ها در بویلر
  ۵۴٫ تعیین آرایش المان‌های بویلر
  ۵۵٫ طراحی سیستم خنک‌کن نیروگاه
  ۵۶٫ تنظیمات سخت‌افزار سیستم خنک‌کن
  ۵۷٫ تنظیمات و طراحی توربین بخار
  ۵۸٫ تنظیمات گروه‌های توربین بخار
  ۵۹٫ تنظیمات فشار ورودی به توربین بخار
  ۶۰٫ تنظیمات افت در اگزوز توربین بخار
  ۶۱٫ مشخصات اگزوز و مسیر بخار خروجی از توربین
  ۶۲٫ تنظیمات نشتی‌ها و سیستم آب‌بند توربین بخار
  ۶۳٫ تنظیمات ژنراتورِ بخش بخار
  ۶۴٫ سخت‌افزار و تجهیز توربین بخار
  ۶۵٫ تنظیمات آلاینده‌ها و مسائل زیست‌محیطی
  ۶۶٫ محاسبات مصارف آب نیروگاه
  ۶۷٫ تنظیمات اختصاصی بخش PEACE
  ۶۸٫ انجام محاسبات

  آشنایی با ماژول‌های مختلف نرم‌افزار Thermoflow- بخش‌‌ Thermoflex
  پروژه‌ها:

  1. طراحی و شبیه‌سازی واحدهای سیکل ترکیبی V94.2 و E-Type به همراه سیستم‌های خنک‌کن Heller و ACC در نرم‌افزار Thermoflex
  2. شبیه‌سازی نیروگاه بخار حرارتی ۲۵۰ مگاواتی شهیدرجایی قزوین با در نظر گرفتن جزییات بویلر، در نرم‌افزار Thermoflex

  اصول و مبانی

  1. آشنایی با ماژول Thermoflex جهت شبیه‌سازی سیکل نیروگاه‌ها و واحدهای مشابه با آرایش‌های غیر استاندارد
  2. آشنایی با ماژول PEACE جهت انجام محاسبات مهندسی و تخمین هزینه‌های طراحی و ساخت نیروگاه
  3. استفاده از مدل‌های ST Assembly و HRSG Assembly جهت مدل‌سازی توربین بخار و بویلر بازیاب به صورت واقعی در نرم‌افزار Thermoflex
  4. مشخصات اصلی نیروگاه
  5. ساخت مدل
  6. بررسی نقشه
  7. ویرایش ورودی‌ها
  8. داده‌های ورودی در وضعیت محاسبات ترمودینامیکی
  9. ویرایش مدل و داده‌های ورودی‌ توربین گاز
  10. تنظیمات المان‌های بویلر بازیاب
  11. تنظیمات مسیرهای انتقال بخار به توربین
  12. تنظیمات توربین بخار
  13. تنظیمات ACC
  14. انجام محاسبات ترمودینامیکی
  15. بررسی نتایج خروجی محاسبات ترمودنیامیکی
  16. محاسبات در مود مهندسی تجهیزات
  17. بررسی نتایج در مود طراحی مهندسی
  18. بررسی داده‌های خروجی مهندسی و هزینه‌ای تجهیزات
  19. تعریف ST Assembly و انجام محاسبات مهندسی توربین بخار
  20. تکرار محاسبات با استفاده از ST Assembly
  21. بررسی داده‌های خروجی ST Assembly
  22. شبیه‌سازی در نقطه دور از نقطه طراحی

  دیدگاهها

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “طراحی و شبیه‌سازی نیروگاه،واحدهای یوتیلیتی نفت و گاز با نرم‌افزار Thermoflow”

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز
  hm-vcYyQjL-T0oVC2hHjJ0NaHweZL9WpjOlFNAu_auk