مبانی و اصول مهندسی نیروگاه و تجهیزات اصلی آن

جلد دوم- تجهیزات نیروگاهی
سال انتشار: 1390
کتاب مهندسی نیروگاه- مهندس الهیاری- دپارتمان مهندسی نیروگاه پیتِک
قیمت: ۳۴۰۰۰ تومان

فرم سفارش کتاب

نام و نام خانوادگی
تلفن همراه
شماره تماس ضروری (ثابت)
ایمیل
آدرس پستی
کد پستی
نحوه آشنایی با شرکت


درباره کتاب
این کتاب، حاصل بیش از 10 سال فعالیت مستمر مولف در پروژه‌های مهندسی و اجرایی نیروگاهی و مطالعه و تحقیق در مدارک و اسناد فنی نیروگاه‌های کشور و در کنار آن مرور و تحقیق، بر روی بیش از 500 مرجع معتبر بین‌المللی است. تاریخ انتشار غالب این مدارک و مراجع، مربوط به سال‌های 2006 و پس از آن است و از نظر به روز بودن تکنولوژی‌های مورد معرفی، برای خوانندگان قابل استفاده خواهد بود. در روند تالیف این کتاب و تحقیق بر روی مراجع مرتبط ، ارتباطاتی با سازندگان و مولفان معتبر بین‌المللی برقرار گردید و نتیجه آن، ارائه نظرات اصلاحی از سوی نویسنده بر روی برخی موارد انتشاریافته بود و مقرر گردید در ویرایش‌های آتی مراجع مذکور، نظرات اصلاحی نویسنده کتاب اعمال گردد. خواندن این کتاب به مهندسان طراح، بهره‌بردار و تعمیرات نیروگاهی و دانشجویان مهندسی پیشنهاد می‌شود. جلد دوم کتاب بیشتر بر روی تجهیزات نیروگاهی مانند توربین گاز، توربین بخار و سیستم های جانبی آن تمرکز دارد.
مؤلفین:
چکیده:

 

با پیتِک همراه شوید