هادی حسینی منش

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. سوابق کاری: بیش از ۲۰ سال سابقه کار بعنوان رئیس عملیات ایمنی و آتش…

بیشتر

مهرداد منطقیان

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی از دانشگاه منچستر انگلستان   سوابق کاری: بیش از ۲۸ سابقه کار بعنوان عضو هیئت علمی و استاد…

بیشتر

مهرداد مختاری

سوابق تحصیلی: دانش آموخته فوق دکتری برق با گرایش قدرت از دانشگاه صنعتی امیرکبیر سوابق کاری: ۱۷سال تجربه ی کاری بعنوان  مشاور طراحی سیستمهای ارتینگ،…

بیشتر
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز