از سیر تا پیاز استاندارد_ بخش ۳

تاریخچه ایزو سازمان بین المللی استاندارد (ایزو) که در اکتبر ۱۹۴۶ تأسیس و از فوریه ۱۹۴۷ شروع به فعالیت نموده است ، مهمترین سازمان جهانی…

بیشتر

از سیر تا پیاز استاندارد_ بخش ۲

انواع استانداردها الف – استانداردهای کارخانه ای یا شرکتی این استانداردها آنهایی هستند که در حوزه یک کارخانه یا شرکت اعتبار دارند. این نوع استاندارد…

بیشتر
  • تخصصی
  • Thermoflow
  • CFD
  • پروژه های صنعتی

علل شکست شفت ایرهیتر یک نیروگاه

خلاصه در این تحقیق، علل شکست شفت ایرهیتر یک نیروگاه به کمک بررسیهای ماکروسکوپی و میکروسکوپی و همچنین آنالیز تنش مورد تجزیه و تحلیل قرار…

بیشتر
  • جوش و مداد
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز