• جدید ترین مقالات
  • جدید ترین ارائه ها
  • اساتید

هادی حسینی منش

سوابق تحصیلی: دانش آموخته کارشناسی مدیریت صنعتی، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی. سوابق کاری: بیش از ۲۰ سال سابقه کار بعنوان رئیس عملیات ایمنی و آتش…

بیشتر

نادر سلمانی خاص

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی سوابق کاری: استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی آب ومحیط زیست (گروه مهندسی آب…

بیشتر

نادر حسنلی

سوابق تحصیلی: دانش آموخته دکتری مهندسی صنایع   سوابق کاری: بیش از ۲۸ سال سابقه کار  در حوزه های مختلف مدیریتی شامل: حوزه تدوین استراتژی…

بیشتر
  • جدید ترین جزوات
طراحی و پشتیبانی : آسان پرداز